Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 20 (mở rộng)
Ngày cập nhật 11/05/2020

Ngày 08/5/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện A Lưới đã tổ chức hội nghị lần thứ 20, khóa XI (mở rộng) để nghe, cho ý kiến về các báo cáo, đề án và một số nội dung thuộc thẩm quyền của Huyện ủy. Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy đồng chủ trì hội nghị.

Để chuẩn bị cho Hội nghị Huyện ủy lần này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, hoàn thiện Báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy và giải trình góp ý của các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2019; chỉ đạo soạn thảo dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 69-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, để Huyện ủy bàn và thống nhất thông qua; hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; bàn và thông qua dự thảo Đề án về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn UBKT Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại hội nghị, sau khi nghe thông qua các báo cáo, đề án các đại biểu đã thảo luận, thống nhất và nhất trí thông qua các nội dung do Ban Thường vụ Huyện ủy trình bày. Về dự thảo Báo cáo chính trị thông qua lần 2, Huyện ủy giao cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện rà soát, bổ sung có chọn lọc các ý kiến tham gia tại Hội nghị để hoàn thiện và thông qua Huyện ủy lần 3, sau khi tranh thủ ý kiến tham gia của cán bộ lão thành, cán bộ chủ chốt cấp huyện qua các thời kỳ, các ban đảng và sở ngành cấp tỉnh và các TCCS đảng trực thuộc.

Cũng tại Hội nghị lần này, sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức lấy phiếu cán bộ chủ chốt bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và lấy phiếu giới thiệu tái cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thanh Định VPHU A Lưới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.948.551
Truy câp hiện tại 5.069