Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
UBND tỉnh công bố 04 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày cập nhật 08/05/2020

Ngày 14 tháng 4 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 966/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, có 04 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

TT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Thực hiện 4 tại chổ

1

1.008126

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng

Chăn nuôi

Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Chăn nuôi và Thú y)

Không

2

1.008127

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng

Chăn nuôi

Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Chăn nuôi và Thú y)

Không

3

1.008128

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn

Chăn nuôi

Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Chăn nuôi và Thú y)

Không

4

1.008129

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn

Chăn nuôi

Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Chăn nuôi và Thú y)

Không

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.920.026
Truy câp hiện tại 5.093