Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
UBND tỉnh công bố 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày cập nhật 08/05/2020

Ngày 11 tháng 4 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký ban hành Quyết định số 948/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.

 Theo đó, có 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung bổ sung

1

T-TTH-2002283–TT

Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

- Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

 
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.649.085
Truy câp hiện tại 5.784