Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
UBND tỉnh công bố 01 TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giải quyết tố cáo
Ngày cập nhật 08/05/2020

Ngày 03 tháng 4 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký ban hành Quyết định số 874/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn.

 Theo đó,  01 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, cụ thể như sau:

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

 thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

01

Thủ tục giải quyết tố cáo

- 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo.

- Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày.

- Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

Không

- Căn cứ Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018;

- Căn cứ Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;

 

        Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác quy định tại Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn không thay đổi và vẫn có hiệu lực.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.919.249
Truy câp hiện tại 4.604