Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày cập nhật 08/05/2020

Ngày 03 tháng 4 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký ban hành Quyết định số 886/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội.

Theo đó, có 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung và 01 TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên huế, cụ thể như sau:

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

Stt

Tên thủ tục hành chính

(Mã số TTHC)

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (đồng)

Tên VBQPPL quy định TTHC

Ghi chú

1.

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh

(2.001959.000.00.00.H57)

03 ngày làm việc

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh

Không

Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ban hành theo Quyết định số 2020/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2019.

 

2. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ

Stt

Tên thủ tục hành chính

Văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ

Ghi chú

1

Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bãi bỏ TTHC số 98 của Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 24/12/2018.

 
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.919.601
Truy câp hiện tại 4.798