Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Đoàn giám sát của HĐND huyện làm việc tại xã Hồng Thủy
Ngày cập nhật 02/03/2020

Sáng ngày 20/2/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện đã tổ chức buổi làm việc tại xã Hồng Thủy, giám sát về việc thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2020. Ông Nguyễn Tân – UVTU, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn, ông Nguyễn Văn Hải – Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Phó Trưởng đoàn cùng các thành viên là Ủy viên thường trực HĐND huyện, đại diện UBMTQVN huyện, một số đại biểu HĐND huyện

 

Hồng Thủy là một trong những xã có diện tích đất tự nhiên, đất nông nghiệp khá lớn so với các xã khác trên địa bàn huyện. Thời tiếp khí hậu phù hợp với một số loại cây trồng, vật nuôi tại địa phương. Bên cạnh đó, địa phương luôn nhận được sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ vốn trong việc phát triển một số cây có thế mạnh của địa phương như ngô, sắn, lúa ra dư, ớt chỉ thiên, bơ và một số loại cây trồng vật nuôi khác như bò, dê, gia cầm. Cùng với sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã và các ban, ngành, đoàn thể, sự nỗ lực của nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước nhất là việc thay đổi một số cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình

Tuy nhiên, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở nông thôn còn chậm, chất lượng lao động còn thấp so với yêu cầu nông nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn môi trường chưa được quan tâm…. Kinh tế hợp tác ở địa phương mới được hình thành, gia trại hoạt động chưa có quy mô, hiệu quả thấp, hầu hết sản phẩm nông nghiệp chưa xây dựng được thương hiệu, đầu ra còn bấp bênh. Chưa phát huy được tính năng động của kinh tế hộ gia đình, kinh tế cá thể để phát triển các ngành nghề truyền thống, tăng cường mua sắm trang thiết bị kỹ thuật hiện đại để phục vụ sản xuất. Phát triển sản xuất trên địa bàn xã còn nhỏ lẻ, chưa mạnh dạn đầu tư trên các lĩnh vực kinh tế.

Tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tân đã đề nghị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền của các tổ chức chính trị xã hội. Nhân rộng mô hình đang có chiều hướng phát triển tốt tại địa phương như ngô, sắn, chuối. Quản lý và tìm đầu ra sản phẩm. Bên cạnh đó, xã cần chú ý xây dựng kế hoạch cụ thể hoặc đề án để thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong thời gian tới.

 

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.807.006
Truy câp hiện tại 4.315