Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Kế hoạch giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện
Ngày cập nhật 12/02/2020

Tại kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XI, HĐND huyện đã thông qua Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới về việc thành lập đoàn giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện của Hội đồng nhân dân huyện

Vừa qua, Thường trực HĐND huyện đã họp triển khai kế hoạch giám sát và thống nhất thời gian, đơn vị được giám sát như sau:

 

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện sẽ trực tiếp làm việc với phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hạt Kiểm lâm huyện; UBND các xã: Hồng Thủy, Sơn Thủy, Hồng Bắc, A Roàng, Hương Nguyên, Đông Sơn.

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện sẽ bắt đầu làm việc từ ngày 20/02/2020 đến ngày 10/3/2020, cụ thể như sau:

 

Thời gian

Đơn vị

Địa điểm

Ghi chú

20/02/2020

Xã Hồng Thủy

HT. xã Hồng Thủy

Sáng

21/02/2020

Xã Hồng Bắc

HT. xã Hồng Bắc

Sáng

 

24/02/2020

Xã Sơn Thủy

HT. xã Sơn Thủy

Chiều    

 

26/02/2020

Xã Đông Sơn

HT. xã Đông Sơn

Sáng

 

28/02/2020

Xã Hương Nguyên

HT. xã Hương Nguyên

Sáng

 

03/3/2020

Xã A Roàng

HT. xã A Roàng

Sáng

 

04/3/2020

Hạt Kiểm lâm huyện

HT. Hạt Kiểm lâm

Chiều

 

10/3/2020

Phòng NN và PTNT

HT. NN và PTNT

Chiều

 

 

(Thời gian làm việc: sáng bắt đầu từ 8h00, chiều bắt đầu từ 14h00)

Tại buổi họp triển khai kế hoạch giám sát

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.806.957
Truy câp hiện tại 4.282