Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Phê duyệt kết quả xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2019
Ngày cập nhật 14/11/2019

Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 1597/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2019 về việc phê duyệt kết quả xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2019

Phê duyệt kết quả xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2019 (có danh sách kèm theo).

Tập tin đính kèm:
PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.948.026
Truy câp hiện tại 4.743