Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Hội khuyến học tỉnh Tập huấn thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”
Ngày cập nhật 12/11/2019

Ngày 11/11, Hội khuyến học tỉnh TT Huế tổ chức Tập huấn thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” cho BCH Hội khuyến học các xã, thị trấn; các dòng họ, các tổ dân phố, thôn bản và trưởng chi Hội các trường học  huyện A Lưới.

 

      Theo đó thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều ý tưởng mới, cách làm hay, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn tỉnh về học tập suốt đời, học tập thường xuyên, hướng tới một xã hội học tập. Các mô hình học tập suốt đời, khuyến học khuyến tài được sự hưởng ứng sâu rộng từ trong gia đình, dòng họ và cộng đồng. Thông qua phong trào học tập suốt đời, tổ chức Hội khuyến học các cấp trong tỉnh ngày càng phát triển, có tác động tích cực đến phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

     Qua  buổi huấn, giúp cho đội ngũ cán bộ, những người làm công tác khuyến học ở cơ sở nâng thêm nhận thức về mục đích yêu cầu, tầm quan trọng của xây dựng xã hội học tập trên cơ sở phát triển sâu rộng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập theo Bộ tiêu chí mà Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã ban hành.

H. Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.931.400
Truy câp hiện tại 1.725