Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn, sơ kết hoạt động quý III/2019
Ngày cập nhật 24/10/2019

Vừa qua, Thường trực huyện đã tổ chức buổi giao ban với Thường trực HĐND các xã, ithị trấn và sơ kết hoạt động quý III, năm 2019. Tham gia Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, tập thể thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện và thường trực HĐND 21 xã, thị trấn.

 

Trong quý III, năm 2019, HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 8 và kỳ họp bất thường lần thứ 2, HĐND huyện khóa XI. Sau kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã tập trung chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ kỳ họp: các loại văn bản liên quan đến kỳ họp, các Nghị quyết để kịp thời báo cáo Thường trực HĐND, UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định. Đồng thời, báo cáo kết quả giám sát việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7 và kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XI.

Các Ban của HĐND huyện theo nhiệm vụ được phân công đã chủ động tổ chức thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết để hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra của Ban trình kỳ họp thứ 8, kỳ họp bất thường lần thứ 2. Các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện đã đánh giá, phân tích thực trạng, chú trọng những nội dung chưa đồng ý, xác định nguyên nhân, cơ sở pháp lý và có những đề xuất, kiến nghị phù hợp với quy định của pháp luật, sát với thực tế của địa phương, nêu rõ chính kiến của Ban và đề xuất các giải pháp làm cơ sở để HĐND nghiên cứu, thảo luận, quyết định.

Trước kỳ họp thứ 8, các Tổ đại biểu đã tiến hành họp tổ để phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Các đại biểu thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và trực tiếp tham dự kỳ họp thứ 8 HĐND các xã, thị trấn (45 lượt đại biểu tham dự), các đại biểu đã thực hiện báo cáo một số hoạt động của HĐND huyện tại kỳ họp thứ 8 và thông báo tình hình kinh tế - xã hội chủ yếu của huyện trong 6 tháng đầu năm 2019. Trả lời đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tạo được niềm tin của cử tri đối với hoạt động của người Đại biểu nhân dân.

 Lãnh đạo HĐND huyện chủ trì Hội nghị

Tại hội nghị giao ban, Thường trực HĐND các xã, thị trấn đã phát biểu sôi nổi, thảo luận và kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc giải quyết kiến nghị của cử tri; về kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, nhất là các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các dự án, đầu tư cơ sở hạ tầng, luân chuyển cán bộ, công chức, giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ bị dôi dư sau khi thực hiện chủ trương chuyển công an chính quy về đảm nhận chức danh trưởng, phó công an các địa phương. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch UBND huyện đã thay mặt UBND huyện trả lời trực tiếp các kiến nghị của đại biểu tại Hội nghị.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Hải - Phó chủ tịch HĐND huyện thông qua báo cáo tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện phát biểu và trả lời ý kiến của đại biểu tại Hội  nghị

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.931.190
Truy câp hiện tại 1.676