Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Huyện Đoàn A Lưới - Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng và giáo dục đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên
Ngày cập nhật 23/10/2019

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn chính là công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên. Ý thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ ấy, trong thời gian qua các cấp bộ đoàn toàn huyện đã đẩy mạnh công tác giáo dục cho đoàn viên thanh niên thông qua nhiều hình thức sáng tạo phù hợp với tình hình của từng đơn vị.

 

Trong thời gian qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên được thực hiện thường xuyên. Các kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Trung ương Đoàn khóa XI và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã được Ban Thường vụ Huyện Đoàn cung cấp tài liệu, thông tin kịp thời cho các đơn vị cơ sở.

Việc tuyên truyền cho thanh niên chủ yếu thông qua các buổi sinh hoạt chính trị của các chi đoàn trong các dịp sinh hoạt hàng tháng. 100% các chi đoàn trên địa bàn toàn huyện đã tổ chức tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn. Huyện Đoàn và các xã đoàn đã thực hiện một số bản tin thanh niên để cung cấp các thông tin mới cho đoàn viên thanh niên thông qua hệ thống loa phát thanh tại địa phương.

Sinh hoạt chi đoàn

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi được quan tâm thực hiện. Các cấp bộ Đoàn đã xây dựng Chương trình hành động cụ thể để thực hiện Chỉ thị số 42CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hội thi, tọa đàm, ngày hội. Thông qua đó, đoàn viên thanh niên được trao đổi, học tập, rèn luyện và định hướng cho thanh niên lối sống văn hóa, tích cực.

Bên cạnh đó, Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới giai đoạn 2018 - 2022” được đẩy mạnh. Các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền vận động trong thanh niên, định hướng cho thanh niên hoàn thiện cả thể chất lẫn trí tuệ. Trong năm 2019, Huyện Đoàn đã thực hiện 02 bản tin phát thanh về Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới giai đoạn 2018 - 2022”; tổ chức 01 buổi đi tham quan học tập các mô hình thanh niên làm ăn kinh tế giỏi (mô hình nuôi gà của đồng chí Nguyễn Đình Dũng - Hương Phong, mô hình trồng rau, hoa tại xã Sơn Thủy); Tổ chức các buổi tuần hành tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội,…; tổ chức các ngày hội để thanh niên gặp gỡ giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Văn hóa văn nghệ

Thể dục thể thao

Tham quan học tập mô hình chăn nuôi gà gia trại

Các đơn vị xã đoàn và chi đoàn đã tích cực thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới giai đoạn 2018 - 2022” thông qua nhiều hình thức sáng tạo, đoàn viên thanh niên hình thành nên các hình mẫu chung và xây dựng ý thức nổ lực phấn đấu trong đoàn viên thanh niên để hoàn thiện bản thân.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và giáo dục đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên là công tác được các tổ chức đoàn thường xuyên thực hiện, đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần hình thành nên lớp thanh niên có “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” và xứng đáng là những chủ nhân tương lai đất nước.

Huyện Đoàn A Lưới

Lệ Thủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.948.178
Truy câp hiện tại 4.816