Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Huyện Đoàn A Lưới thành lập Đoàn giám sát năm 2019
Ngày cập nhật 21/10/2019

Thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội theo quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW, Huyện đoàn A Lưới đã thành lập đoàn giám sát gồm 9 đồng chí. 

Đoàn giám sát do đồng chí Trần Toàn - Bí thư Huyện Đoàn làm trưởng đoàn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Ủy ban kiểm tra Huyện Đoàn, đại diện phòng nội vụ,

Đoàn kiểm tra đã tiến hành làm việc từ ngày 16 - 18/10/2019 với Ủy ban nhân dân các xã Nhâm, Hồng Thái, Hồng Trung, Hồng Kim và Phòng Nội vụ huyện. Đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện các nội dung của Luật thanh niên 2005 và Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 về việc quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội xã, phường, thị trấn và ở các thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình giám sát tại các đơn vị, Đoàn đã được báo cáo về các kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Luật thanh niên. Các đơn vị đã có các hoạt động hỗ trợ thanh niên trong học tập và hoạt động khoa học công nghệ, trong lao động. Các đơn vị đã có những chính sách tạo điều kiện cho thanh niên tham gia quản lý nhà nước và xã hội, chính sách hỗ trợ cho thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên khuyết tật, tàn tật, thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghiện ma túy, sau cải tạo. 100% các đơn vị thực hiện tốt Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội xã, phường, thị trấn và ở các thôn bản, tổ dân phố. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hầu hết các địa phương đều gặp khó khăn chung trong việc quản lý thanh niên do tình trạng thanh niên đi làm ăn xa, không cư trú trên địa bàn, diễn biến tội phạm và tệ nạn xã hội ngày càng phức tạp, đặc biệt là ở các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn.

Đoàn giám sát đã tiếp thu các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các đơn vị. Hoạt động giám sát đã góp phần định hướng hoạt động của các đơn vị trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên, định hướng các hoạt động của thanh niên thay đổi phù hợp với thực tế.

Một số hình ảnh hoạt động

Huyện Đoàn A Lưới

Lệ Thủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.949.283
Truy câp hiện tại 5.512