Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức phiên họp thường kỳ quý III năm 2019
Ngày cập nhật 17/10/2019

Chiều ngày 08/10/2019, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội (HĐQT NHCSXH) huyện A Lưới tổ chức họp HĐQT NHCSXH huyện quý III/2019 để đánh giá tình hình hoạt động quý III năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì buổi họp.Tham gia phiên họp còn có các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, Ban giám đốc, Tổ trưởng Tổ chuyên môn nghiệp vụ Phòng giao dịch NHCSXH huyện.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ qúy IIInăm 2019, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã bám sát quy chế hoạt động, thực hiện nghiêm việc triển khai Nghị quyết, quyết định của HĐQT cấp trên; triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 40 của ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường công tác quản lý vốn, tín dụng chính sách, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại cơ sở.

Trong quý IIInăm 2019, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã chỉ đạo kịp thời các ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Kết quả hoạt độngtín dụng chính sách tính đến ngày 30/9/2019,dư nợ đạt 336.661 triệu đồng, tăng 15.170 triệu đồng so với 31/12/2018, trong đó nguồn vốn nhận uỷ thác từ UBND huyện chuyển sang trong 9 tháng của năm 2019 là 350 triệu đồng. Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã báo cáo và tham mưu kịp thời cho Trưởng ban Ban đại diện HĐQT huyện phân bổ vốn cho các xã, thị trấn; tăng cường phối hợp với các với các tổ chức hội, đoàn thể, chính quyền địa phương các xã, thị trấn triển khai cho vay đến 100% các thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Trong quý III/2019, có trên 575 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, chi phí cho con em học tập, xây dựng các công trình nước sạch, vệ sinh, nhà ở,... Các chỉ tiêu thu lãi, huy động tiền gửi tiếp tục duy trì và đạt kế hoạch giao. Chất lượng tín dụng được đảm bảo, kiểm soát chặt chẽ. Tổ tiết kiệm và vay vốn được duy trì và hoạt động có nề nếp, chấp hành tốt việc giao dịch định kỳ hàng tháng tại xã. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm thường xuyên.

Tại buổi họp Ban đại diện quý III/2019

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng -  Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được trong quý III/2019, qua đó đã giúp cho nhiều hộ dân tiếp cận được nguồn tín dụng chính sách. Bên cạnh đó đồng chí cũng yêu cầu cần tiếp tục duy trì thực hiện tốt Quy chế, nâng cao hoạt động Ban đại diện HĐQT và trách nhiệm của các thành viên, đặc biệt là trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn; nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát; chỉ đạo triển khai có hiệu quả chủ trương, chính sách mới, chủ động đề ra kế hoạch, giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế. Để phát huy tốt nguồn vốn tín dụng chính sách, thời gian tới cần tiếp tục quan tâm tới hiệu quả và mục đích vay vốn, đồng thời chủ động trong công tác phối hợp giữa Phòng giao dịchNHCSXH huyện với các ngành, các cấp trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc; tiếp tục kiện toàn, tập huấn nâng cao hiệu quả hoạt động các Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Một số hình ảnh thảo luận của các thành viên tại phiên họp quý III/2019 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện A Lưới

Thành viên Ban đại diện thảo luận tại phiên họp

Hà Văn Trung - NHCSXH huyện A Lưới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.931.237
Truy câp hiện tại 1.688