Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Thường trực HĐND huyện tổ chức họp liên tịch để chuẩn bị kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khoá XI
Ngày cập nhật 16/10/2019

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015; nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện; nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới năm 2019. Để chủ động chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XI, ngày 15 tháng 10 năm 2019, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức cuộc họp liên tịch để bàn, thảo luận, thống nhất nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XI. Tham dự cuộc họp có: đồng chí Bí thư Huyện ủy; tập thể Thường trực HĐND huyện; phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; phó Trưởng ban các Ban HĐND huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Sau khi nghe Thường trực HĐND huyện thông qua tổng hợp dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khoá XI, ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, thường trực HĐND huyện đã thống nhất về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XI

Theo đó, tại kỳ họp thứ 9, HĐND huyện sẽ xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân về kinh tế - xã hội năm 2019, thảo luận và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đánh giá tình hình thu chi ngân sách huyện năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ thu chi ngân sách huyện năm 2020, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách huyện năm 2020; xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về: công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; thông qua tờ trình và dự thảo nghị quyết về đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động huyện A Lưới giai đoạn 2020 – 2025; nghe Thường trực Hội đồng nhân dân huyện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân, Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị; xem xét báo cáo công tác năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề: về ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giai đoạn 2013 - 2017 và định hướng đến năm 2020; về kết quả thực hiện nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2016 của HĐND huyện A Lưới về phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giai đoạn 2016 – 2020; về tình hình quản lý, thực hiện công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 – 2019; về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình theo quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo giám sát của UBMTTQVN huyện; xem xét trả lời chất vấn và quyết định những vấn đề khác theo thẩm quyền

Về thời gian tổ chức kỳ họp: Dự kiến kỳ họp thứ 9 HĐND huyện sẽ tổ chức trong 02 ngày (trong khoảng từ ngày 15/12 đến 20/12/2019). Đối với HĐND các xã, thị trấn, kỳ họp thứ 9 phải được tổ chức từ sau bế mạc kỳ họp thứ 9 HĐND huyện và chậm nhất đến ngày 31/12/2019 theo đúng quy định của pháp luật

Một số hình ảnh tại buổi họp

Đ/c Hồ Đàm Giang - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi họp

Đ/C Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy tham dự và chỉ đạo tại buổi họp

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.931.340
Truy câp hiện tại 1.710