Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chủ tịch UBND huyện A Lưới đối thoại với các hộ dân của làng Thanh niên lập nghiệp
Ngày cập nhật 14/10/2019

Sáng ngày 10/10/2019, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với các hộ dân làng Thanh niên lập nghiệp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân trước khi tiến hành Phương án phân chia bổ sung đất sản xuất và hỗ trợ hợp phần phát triển sản xuất cho 20 hộ gia đình tại Làng Thanh niên lập nghiệp. Tham dự buổi đối thoại có đại diện lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Hương Phong và các hộ dân của Làng Thanh niên lập nghiệp

 

Tại buổi đối thoại, đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã trình bày Phương án phân chia bổ sung đất sản xuất cho 20 hộ gia đình tại Làng Thanh niên lập nghiệp thuộc quỹ đất nhận bàn giao của Công ty Cổ phần Giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế. Theo đó, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Hương Phong hoàn thành việc triển khai thực hiện Phương án số 09/PA-UBND ngày 09/9/2019 của UBND huyện về phân chia bổ sung đất sản xuất cho 20 hộ gia đình tại Làng Thanh niên lập nghiệp, xã Hương Phong trước ngày 30/11/2019. Sau khi hoàn thành phân chia cho các hộ dân theo phương án, Trung tâm Phát triển Quỹ đất hoàn tất các thủ tục đề bàn giao diện tích đất còn lại (khoảng 04 ha) cho UBND xã Hương Phong quản lý. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ dân.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi tiếp

Để thực hiện tốt phương án này, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn khẩn trương triển khai, thực hiện đảm bảo thời gian quy định, UBND xã Hương Phong tiến hành rà soát, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ để tiến hành các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại Làng thanh niên lập nghiệp theo đề nghị của Tỉnh đoàn.

Các hộ dân Làng thanh niên lập tham dự buổi tiếp và đề xuất ý kiến, kiến nghị

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.930.729
Truy câp hiện tại 1.513