Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tập huấn khảo sát kỹ thuật Dự án khảo sát kỹ thuật xác định khu vực ô nhiễm bom mìn, vật nổ tại huyện A Lưới
Ngày cập nhật 11/10/2019

Vừa qua, Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) phối hợp với Tổ chức viện trợ nhân dân Na Uy (NPA) tổ chức Tập huấn khảo sát kỹ thuật Dự án khảo sát kỹ thuật xác định khu vực ô nhiễm bom mìn, vật nổ tại huyện A lưới.Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) phối hợp với Tổ chức viện trợ nhân dân Na Uy (NPA) tổ chức Tập huấn khảo sát kỹ thuật Dự án khảo sát kỹ thuật xác định khu vực ô nhiễm bom mìn, vật nổ tại huyện A lưới.

Dự án khảo sát kỹ thuật xác định khu vực ô nhiễm bom mìn, vật nổ (giai đoạn 2) tại huyện A lưới được tiến hành tại 10 xã Hồng Thượng, Hồng Vân, Hồng Thủy, Hồng Trung, Hồng Thái, Phú Vinh, Hồng Hạ, Hương Lâm, A Đớt, Đông Sơn), do tổ chức phi chính phủ nước ngoài Viện trợ nhân dân Na Uy tài trợ từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ (306.305 USD).

Dự án giúp nâng cao năng lực thực hiện các dự án “khảo sát kỹ thuật xác định khu vực ô nhiễm bom mìn, vật nổ” và xác định chính xác kết quả Dự án điều tra, lập bản đồ ô nhiễm bom mìn, vật nổ trên phạm vi toàn quốc. Hoàn thiện khảo sát kỹ thuật xác định khu vực ô nhiễm bom mìn, vật nổ tại 10 xã với 38 thôn thuộc huyện A Lưới từ kết quả Dự án điều tra phi kỹ thuật của tổ chức DDG (rà phá bom mìn) cung cấp.

D.Lý
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.931.388
Truy câp hiện tại 1.722