Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
A Lưới:Lễ ra quân Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019
Ngày cập nhật 07/10/2019

Ngày 1/10, tại Thị Trấn A Lưới, (huyện A Lưới) Cục Thống kê, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với địa phương tổ chức Lễ ra quân Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019. Đại diện lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh, huyện và người dân ở địa phương đã tham dự buổi lễ..

 

Toàn tỉnh có hơn 54 nghìn người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các địa phương như huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền và thị xã Hương Trà. Riêng huyện A Lưới có trên 80% là đồng bào DTTS..Mục đích cuộc điều tra nhằm đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020; xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025…

Phát biểu tại Lễ ra quân, đồng chí Ngô Liều, Cục trưởng Cục thống kê tỉnh đề nghị: Để đợt điều tra đạt kết quả cao, Chi cục thống kê cần phối hợp chặt chẽ với Phòng Dân tộc, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện điều tra theo đúng quy định của phương án; Bảo đảm thông tin điều tra đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng tiến độ; Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ trưởng và điều tra viên; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời những sai sót làm ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc điều tra. Đồng thời, qua cuộc điều tra sẽ góp phần nâng cao nhận thức, công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức để người dân được biết, thực hiện cung cấp thông tin kịp thời, chính xác.

Kết quả điều tra sẽ là cơ sở dữ liệu về dân tộc thiểu số để phục vụ cho công tác nghiên cứu. Đây cũng là cơ hội để tỉnh nắm lại thực trạng kinh tế - xã hội của đồng bào DTTS. Từ đó, xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính xác và có tính khả thi cao./.

 

 

Ngoc Lô - Thanh Ngàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.949.013
Truy câp hiện tại 5.381