Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Đại hội Đại biểu Hội khuyến học huyện A Lưới lần thứ IV nhiệm kỳ 2019-2024
Ngày cập nhật 01/10/2019

Ngày 28/9, Hội khuyến học huyện A Lưới tổ chức Đại hội Đại lần thứ IV nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Trong 5 năm qua, công tác Hội khuyến học huyện A Lưới đạt nhiều kết quả tích cực. Tổ chức hội các cấp được củng cố, phát triển nhanh, hiện có 21/21 xã, thị trấn có tổ chức Hội khuyến học. Phát triển hội viên vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội lần thứ III, đạt 121%. Phong trào “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “đơn vị học tập” và “cộng đồng học tập” bước đầu đã có chuyển biến khá tốt. Đã công nhận 1.198/13.038 gia đình học tập, 67/139 dòng họ học tập, 77/110 cộng đồng học tập, 46/98 đơn vị học tập. Công tác khuyến học, khuyến tài gần gũi, thiết thực, nội dung được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu xã hội. Qũy khuyến học thu hút được nhiều nguồn hỗ trợ. Hằng năm, UBND huyện thường xuyên khen thưởng cho tập thế, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. UBND tỉnh khen 01 tập thể thực hiện tốt Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội khuyến học huyện khóa IV nhiệm kỳ 2019 -2024 gồm 23 đồng chí. Cũng tại đại hội đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học cho 05 đồng chí, khen thưởng 03 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học nhiệm kỳ 2014-2019.

D.Lý
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.806.705
Truy câp hiện tại 4.121