Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND huyện 06 tháng cuối năm 2019
Ngày cập nhật 24/09/2019

Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát chuyên đề về ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giai đoạn 2013 - 2017 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn huyện

 

Đợt giám sát này nhằm xem xét, đánh giá đúng quá trình tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giai đoạn 2013 - 2017 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn huyện. Xem xét, đánh giá việc tổ chức thực hiện; chỉ ra những kết quả đạt được, mặt tích cực để phát huy. Kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm, khó khăn, vướng mắc để đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm thực hiện tốt hơn về ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống địa bàn huyện trong thời gian tới.

Đoàn do ông Nguyễn Tân – phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn. Ông Nguyễn Văn Hải – phó Chủ tịch HĐND huyện làm phó Trưởng đoàn. Các thành viên là đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế và Ban Dân tộc HĐND huyện; phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện sẽ trực tiếp làm việc với phòng Dân tộc, Trung tâm Y tế, phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã: Hồng Hạ, Nhâm, Đông Sơn, Hương Lâm, Hồng Quảng, Hồng Bắc và Hồng Thượng. Lịch cụ thể như sau:

 

Thời gian

Đơn vị

Địa điểm

Ghi chú

23/9/2019

Xã Nhâm

HT. xã Nhâm

Chiều

24/9/2019

Xã Hồng Hạ

HT. xã Hồng Hạ

Sáng

 

25/9/2019

Xã Đông Sơn

HT. xã Đông Sơn

Sáng

 

26/9/2019

Xã Hương Lâm

HT. xã Hương Lâm

Sáng

 

27/9/2019

Xã Hồng Quảng

HT. xã Hồng Quảng

Chiều

 

01/10/2019

Xã Hồng Bắc

HT. xã Hồng Bắc

Chiều

 

02/10/2019

Xã Hồng Thượng

HT. xã Hồng Thượng

Sáng

 

03/10/2019

Phòng Giáo dục&ĐT

HT. phòng Giáo dục và Đào tạo

Chiều

 

08/10/2019

Trung tâm Y tế

HT. Trung tâm Y tế

Chiều

 

09/10/2019

Phòng Dân tộc

HT. VP.HĐND và UBND

Chiều

 

 

(Thời gian làm việc: sáng bắt đầu từ 8h00, chiều bắt đầu từ 14h00)

 

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.918.904
Truy câp hiện tại 4.449