Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Đôn đốc triển khai việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương 6 tháng đầu năm 2019
Ngày cập nhật 16/08/2019

Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Phòng Nội vụ ban hành Công văn số 12/PNV-CCHC về việc đôn đốc triển khai việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2019

Ngày 24 tháng 7 năm 2019, Phòng Nội vụ đã ban hành Công văn số 10/PNV-CCHC về việc hướng dẫn triển khai việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2019; tuy nhiên, đến nay, nhiều cơ quan, đơn vị và các địa phương vẫn chưa gửi báo cáo theo thời gian quy định (hồ sơ yêu cầu gửi trước ngày 10/8/2019) để Hội đồng Thẩm định của huyện thẩm định và báo cáo Chủ tịch UBND huyện theo quy đinh.

Do vậy, để triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định, Phòng Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ đánh giá chất lượng của cơ quan, đơn vị trước ngày 21 tháng 8 năm 2019. Quá thời hạn nêu trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương không gửi hồ sơ đánh giá chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, Hội đồng thẩm định của huyện sẽ không tiếp nhận hồ sơ, đồng thời xem như không triển khai thực hiện và sẽ được chấm là 0 điểm.

 

Tập tin đính kèm:
MG
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.806.827
Truy câp hiện tại 4.194