Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
HĐND huyện A Lưới, khóa XI tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 2
Ngày cập nhật 09/08/2019

Ngày 08/8, HĐND huyện A Lưới, khóa XI đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 2 để bàn và quyết định phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2021 và một số nhiệm vụ quan trọng khác. Tham dự về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Hồ Xuân Trăng, TUV, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh khu vực A Lưới; về phía lãnh đạo huyện có các đồng chí: Nguyễn Thị Sửu, TUV- bí thư huyện ủy; Nguyễn Mạnh Hùng, phó bỉ thư huyện ủy- chủ tịch UBND huyện; Hồ Đàm Giang, chủ tịch HĐND huyện - Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy; Pi Loong Mái, Ủy viên ban thường vụ huyện ủy- chủ tịch UBMT TQVN huyện.

 

    Theo báo cáo của UBND huyện, thực hiện Nghị quyết 37/NQ-TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Huyện ủy và  UBND huyện A Lưới đã chỉ đạo UBND cấp xã thuộc diện sáp nhập tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về đề án, phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ.

Theo đó, sát nhập 06 xã thành 03 xã gồm: A Đớt - Hương Lâm (Lâm Đớt), Bắc Sơn - Hồng Trung (Trung Sơn), Hồng Quảng - Nhâm (Quảng Nhâm). Kết quả lấy ý kiến cử tri về phương án sát nhập xã A Đớt với xã Hương Lâm để thành xã Lâm Đớt có 74,2% cử tri xã A Đớt đồng ý và 89.63% cử tri xã Hương Lâm đồng ý; sáp nhập xã Hồng Quảng với xã Nhâm để trở thành xã Quảng Nhâm, có 96,93% cử tri xã Hồng Quảng đồng ý và 78,50% cử tri xã Nhâm đồng ý; sáp nhập xã Bắc Sơn với xã Hồng Trung để trở thành xã Trung Sơn có 98,89% cử tri xã Bắc Sơn đồng ý và 94,41% cử tri xã Hồng Trung đồng ý.

Tại kỳ họp bất thường, trên cơ sở xem xét báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện A Lưới giai đoạn 2019 - 2021, HĐND huyện đã thảo luận và thông qua phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện A Lưới giai đoạn 2019 - 2021 theo tờ trình của UBND huyện.

Tại kỳ họp, HĐND huyện cũng thông qua việc thành lập đoàn giám sát về việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện A Lưới./.

H. Hải - Thanh Ngàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.931.231
Truy câp hiện tại 1.685