Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm đồng bào các dân tộc A Lưới mang họ Bác Hồ
Ngày cập nhật 09/08/2019

Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9; Hướng tới kỷ niệm 50 năm đồng bào các dân tộc A Lưới mang họ Bác Hồ, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); Ủy ban nhân dân huyện A Lưới xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm đồng bào các dân tộc A Lưới mang họ Bác Hồ, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Ôn lại, khẳng định những tình cảm của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; tình cảm, truyền thống đoàn kết của các dân tộc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong xây dựng, phát triển quê hương để xứng đáng được mang họ Hồ của Bác.

- Ôn lại, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá, tổng kết những thành tựu, bài học kinh nghiệm trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại, xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh.

- Thông qua Lễ Kỷ niệm, các hoạt động tuyên truyền góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Bác Hồ, với Đảng.

2. Yêu cầu

          - Lễ Kỷ niệm được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, thiết thực và ý nghĩa.

          - Đảm bảo tính thống nhất, khoa học, linh hoạt trong công tác phối hợp tổ chức giữa các đơn vị để Lễ kỷ niệm được tổ chức thành công.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Lễ Dâng hương, dâng hoa:

- Thời gian: Vào lúc 7h00 ngày 30/8/2019

- Địa điểm: Tại Gian thờ Bác Hồ - Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng các dân tộc huyện.

2. Lễ kỷ niệm:

- Thời gian: Vào lúc 8h00 ngày 30/8/2019

- Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa Trung tâm huyện A Lưới

II. THÀNH PHẦN THAM GIA LỄ KỶ NIỆM

  1. Đại biểu tỉnh:

- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy;

- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy phụ trách địa bàn;

- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Bảo tàng lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế.

  1. Đại biểu huyện

- Tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy;

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân;

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;

- Lãnh đạo chủ chốt qua các thời kỳ; các Anh hùng LLVT;

- Đại diện lãnh đạo các ban Đảng; Văn phòng; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy;

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan Tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn huyện;

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc UBND huyện A Lưới;

- Đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội;

- Đại diện lãnh đạo Công an huyện; Ban Chỉ huy Quân sự huyện; các Đồn biên phòng trên địa bàn huyện; Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92.

  1. Đại biểu xã

- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn.

- Đại diện già làng, người có uy tín.

III. CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM

- Văn nghệ chào mừng;

- Chào cờ;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Diễn văn kỷ niệm 50 năm đồng bào các dân tộc A Lưới mang họ Bác Hồ, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019);

- Chiếu clip đồng bào các dân tộc A Lưới “Tự hào mang họ Hồ”;

- Phát biểu cảm tưởng của đại diện mang họ Hồ.

- Phát biểu cảm tưởng của thế hệ trẻ;

- Phát biểu của lãnh đạo tỉnh;

- Bế mạc buổi lễ.

(Có kế hoạch kèm theo)

Tập tin đính kèm:
DT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.806.978
Truy câp hiện tại 4.297