Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Hồng Trung, Bắc Sơn chuẩn bị kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XI
Ngày cập nhật 12/06/2019

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015. Từ ngày 12 đến ngày 16/6/2019, Đại biểu HĐND tỉnh khu vực A Lưới, Đại biểu HĐND huyện A Lưới đã tổ chức tiếp xúc cử tri để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII, HĐND huyện khóa XI.

 

Tại điểm tiếp xúc cử tri xã Hồng Trung, Bắc Sơn ngày 12/6/2019, các đại biểu HĐND huyện đã thông báo cho cử tri về các hoạt động của HĐND huyện tại kỳ họp thứ 6 và một số tình hình kinh tế xã hội chủ yếu 6 tháng đầu năm 2019. Cũng tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND huyện đã được nghe các cử tri kiến nghị một số ý kiến liên quan đến xây dựng hạ tầng, hệ thống nước sinh hoạt, kênh mương, chế độ chính sách cho hộ cận nghèo, quan tâm xây dựng và phát huy hệ thống truyền thanh, truyền hình, phục vụ nhu cầu nghe nhìn của cử tri toàn huyện; quan tâm tuyên truyền và có phương án đối với chủ trương sát nhập xã, giảm biên chế công chức trong thời gian tới.

Các đại biểu HĐND huyện khu vực Hồng Trung, Bắc Sơn

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.392.878
Truy câp hiện tại 4.571