Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công tác quản lý tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện A Lưới
Ngày cập nhật 29/05/2019

Trong những năm qua, các loại hình Lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở A Lưới đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể quan tâm và phát huy, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, các loại hình lễ hội dân gian, lễ hội truyền thống: A Riêu Car, A Da, A Riêu Piing tiếp tục được khôi phục và duy trì tổ chức thường xuyên tại các bản làng. Sự biến đổi theo xu hướng đơn giản các lễ vật, lễ nghi vòng đời, hôn nhân, làm nhà, tang ma làm cho các nghi lễ bớt rườm rà và tốn kém nhưng vẫn giữ được nét truyền thống, đặc trưng của lễ hội.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được. Công tác quản lý tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện A Lưới trong thời gian qua vẫn còn gặp phải những hạn chế tồn tại như: các lễ hội truyền thống được duy trì tổ chức nhưng qui mô nhỏ lẻ, không mang tính cộng đồng như nguyên bản. Chưa tổ chức định kỳ các lễ hội truyền thống tiêu biểu cấp huyện để bảo tồn tinh hoa văn hóa truyền thống dân tộc. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo các quy hoạch, chiến lược chưa thật tốt.

 Vừa qua, huyện nhà đã phối hợp tuyên truyền và triển khai công văn hướng dẫn chi tiết, cụ thể các quy định của Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Thủ Tướng chính phủ đến 21 xã, Thị trấn, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn quản lý tổ chức triển khai đúng các nội dung của Nghị định này. Đồng thời, tuyên truyền và phổ biến pháp luật về lễ hội, tăng cường giới thiệu, quảng bá về nguồn gốc, giá trị của các lễ hội truyền thống của dân tộc, các di tích hiện có; Bảo tồn và phát huy có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp phù hợp với thuần phong mỹ tục theo hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.

Lễ A Riêu Car của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện A Lưới

Huyện A Lưới luôn quan tâm tuyên truyền và phổ biến pháp luật về lễ hội, tăng cường giới thiệu, quảng bá về nguồn gốc, giá trị của các lễ hội truyền thống của dân tộc, các di tích hiện có; Bảo tồn và phát huy có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp phù hợp với thuần phong mỹ tục theo hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.

Xây dựng nội quy, hướng dẫn nhân dân thực hiện các nghi lễ truyền thống của lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh. Đảm bảo trật tự an toàn, an ninh trong lễ hội và các quy định khác được quy định tại Thông tư 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đảm bảo vệ sinh môi trường trong lễ hội theo quy định tại Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Lễ cưới truyền thống của đồng bào Pa Cô

Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về những hành vi tiêu cực tại các lễ hội, các điểm du lịch; phối hợp với các lực lượng chức năng để phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Đặc biệt, công tác thanh tra đột xuất sẽ tiếp tục được thực hiện nhằm đảm bảo phát hiện kịp thời, chính xác hành vi vi phạm.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, thực hiện quy hoạch khu dịch vụ đảm bảo thuận tiện cho việc tổ chức lễ hội truyền thống. Có các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong lễ hội, theo Chỉ thị số 37/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xây dựng kế hoạch về thanh tra, kiểm tra lễ hội, di tích, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức lễ hội với việc treo cờ Tổ quốc và cờ hội, nếp sinh hoạt văn minh, văn hóa trong lễ hội, tính hợp pháp của nội dung kịch bản lễ hội.

Công tác quản lý tổ chức lễ hội trên địa huyện A Lưới khá đảm bảo, nhìn chung công tác bố trí lực lượng bảo đảm an toàn cho di tích, du khách; công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ;… tại các lễ hội và các điểm du lịch. Đến thời điểm này, lực lượng chức năng chưa phát hiện hiện tượng biến tướng của các hoạt động lễ hội trên địa bàn huyện.

Thi Thi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.416.051
Truy câp hiện tại 7.575