Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Lễ dâng hương, dâng hoa, báo công dâng Bác nhân dịp Đại hội ĐB MTTQVN huyện A Lưới lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024
Ngày cập nhật 21/05/2019

Chiều ngày 20/5/2019, tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh của Trung tâm sinh hoạt cộng đồng các dân tộc huyện A Lưới, đoàn Đại biểu Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tổ chức buổi Lễ dâng hương, dâng hoa, báo công dâng Bác nhân dịp Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đến dự buổi Lễ dâng hương, dâng hoa, báo công dâng Bác ngày hôm nay có đồng chí Lê Thanh Nam – Phó Bí thư huyện ủy A Lưới, cùng các đồng chí trong Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa IX và 200 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tại buổi Lễ báo công dâng Bác, đồng chí Pi Loong Mái – Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch UBMTTQVN huyện khóa IX, đánh giá lại những thành tựu đạt được trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ vừa qua, và đưa ra phương hướng nhiệm vụ cho dịp Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024, đó là: Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024 có nhiệm vụ nhận định, đánh giá về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kiểm điểm việc thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2014 – 2019, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu phương hướng nhiệm vụ, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam huyện khóa X, với quyết tâm nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, tạo thành sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ huyện lần thứ XI, lần thứ XII đề ra; vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng , văn minh”; đồng thời hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ mới theo hướng mở rộng, tăng cường tính đại diện, tính tiêu biểu và tính thiết thực để UB MTTQ Việt Nam huyện thực sự là hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Đoàn kết, Đoàn kết, Đại đoàn kết – Thành công, Thành công , Đại thành công!

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Hồ Thị Thưi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.949.363
Truy câp hiện tại 5.561