Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Thống kê chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện năm 2019
Ngày cập nhật 16/05/2019

Nhằm phục vụ cho công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị cấp huyện thống kê, tổng hợp đầy đủ, số liệu chính xác của đội ngũ CBCCVC trong biên chế đơn vị mình (theo biểu mẫu gửi kèm). Gửi mẫu thống kê báo cáo về UBND huyện (thông qua Phòng Nội vụ), địa chỉ email: ntuan.aluoi@thuathienhue.gov.vn  chậm nhất ngày 30 tháng 5 năm 2019 để tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện kịp thời./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.806.214
Truy câp hiện tại 3.890