Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thi đua khen thưởng
Ngày 27/05/2022 UBND huyện ban hành Quyết định số 1944/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân đạt giải trong Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế, lần thứ XIV...
Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Thông báo số 03/TB-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân...
Ủy ban nhân dân huyện A Lưới nhận được Công văn số 451/SNV-VP ngày 05/5/2022 của Sở Nội vụ về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước” và Công văn số 41/BTG-THHC ngày 28/4/2022 của Ban...
Ngày 25/04/2022 UBND huyện ban hành Quyết định số 1334/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 như sau:  
Ngày 09/03/2022 UBND huyện ban hành Quyết định số 576/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc  trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy...
Ngày 01/03/2022 UBND huyện ban hành Quyết định số 549/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên...
Ngày 27/02/2022 UBND ban hành Quyết định số 544/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ năm 2021 như sau:  
Ngày 21/02/2022 UBND huyện ban hành Quyết định số 401/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Nội vụ năm 2021 và 03 tập thể, 03 cá nhân có thành...
Ngày 18/02/2022 UBND huyện ban hành Quyết định số 394/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng năm 2021 như sau:  
Ngày 21/02/2022 UBND huyện ban hành Quyết định số 400/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch năm 2021 như sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.299.010
Truy câp hiện tại 2.813