Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thi đua khen thưởng
Tại Quyết định số 1604/QĐ-CTN ngày 28/9/2021 của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể Phòng Nội vụ huyện A Lưới vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020 góp phần...
Ngày 12/01/2022 UBND huyện ban hành Quyết định số 31/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2021 như sau:  
Ngày 31/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký ban hành Quyết định số 3539/QĐ-UBND về việc tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Ngày 29/12/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký ban hành Quyết định số 3414/QĐ-UBND về việc công nhận các sáng kiến năm 2021.
Tại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2022, Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen đột xuất cho 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác truy bắt đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.
Ngày 29/12/2021, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 3415/QĐ-UBND về việc công nhận Danh hiệu cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác...
Ngày 21 tháng 12 năm 2021 UBND huyện huyện A Lưới ban hành Quyết định số 3273/QĐ-UBND về việc Tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2021...
Ngày 21 tháng 12 năm 2021 UBND huyện huyện A Lưới ban hành Quyết định số 3274/QĐ-UBND về việc Tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân có  thành tích xuất sắc trong công tác Tư pháp năm 2021 như sau:  
Ngày 10/12/2021 Uỷ ban nhân dân huyện A Lưới ban hành Quyết định số 6515/QĐ-UBND về việc Tặng Giấy khen cho 03 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hiến máu tình nguyện năm 2021 và 03 tập thể,...
Ngày 05/12/2021 UBND huyện A Lưới ban hành Quyết định số 3111/QĐ-UBND về việc Tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ năm 2021 như sau:       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.675.587
Truy câp hiện tại 10.939