Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thi đua khen thưởng
Ngày 15/01/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã ký Quyết định số 54/QĐ-UBND về việc tặng Danh hiệu cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018
Nhằm quán triệt, phổ biến kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước; các quy định pháp luật hiện hành về thi đua, khen thưởng, góp phần nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên...
Ngày 01 tháng 9 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký Quyết định số 2011/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng thành tích năm học 2016-2017 cho huyện A Lưới, như sau:
Ngày 07 tháng 9 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1434/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hè và Chiến dịch thanh...
Ngày 07 tháng 9 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1435/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào...
Ngày 31 tháng 7 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Ngày 18 tháng 7 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1080/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể dẫn đầu trong các khối thi đua năm học 2016-2017 như sau:
Ngày 18 tháng 7 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1081/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 1.016 cá nhân, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 127 cá nhân, “Tập...
Ngày 17 tháng 7 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1053/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”...
Ngày 17 tháng 7 năm 2017, Phòng Nội vụ đã ban hành Công văn số 25/PNV-TĐKT về việc góp ý dự thảo Quy chế thi đua, khen thưởng huyện A Lưới.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.917.104
Truy câp hiện tại 2.127