Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thi đua khen thưởng
Ngày 31/7/2020, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.
Ngày 04/8/2020, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới ban ành Quyết định số 1359/QĐ-UBND về việc công danh hiệu thi đua ngành Giáo dục năm học 2019-2020 và Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 048/2020 về việc tặng Giấy khen cho các tập thể...
Ngày 12/6/2020, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 998/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid - 19.
Ngày 08/6/2020, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 962/QĐ-UBND về việc khen thưởng biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
Ngày 05/6/2020, UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 958/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020.
Với những phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, nền kinh tế - xã hội của huyện đã có những tiến bộ vượt bậc, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững, tỷ trọng các ngành trong cơ cấu kinh tế tăng khá mạnh, thu ngân sách hàng...
Trong 05 năm qua, phát huy truyền thống cách mạng, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, các cấp, các ngành đã kịp thời tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, tìm những giải pháp thiết thực, hiệu quả để...
Ngày 13/5/2020, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tin số 57/2020/TT-BQP về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về dân quân tự vệ (Có Thông tư kèm theo)
Ngày 25/5/2020, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 853/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Hiến máu tình nguyện.
Ngày 03/3/2020, UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 437/QĐ-UBND về việc Tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.397.674
Truy câp hiện tại 5.808