Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thi đua khen thưởng
Ngày 15/7/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 1358/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ngày 12/7/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 1319/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Nông dân giai đoạn 2018...
Ngày 09/7/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 1309/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án Ngày Chủ Nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên...
Ngày 06/7/2021, Chủ tịch UBND huyện A Lưới đã ký Quyết định số 1296/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen đối với các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021.
Ngày 05/7/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 1294/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 28/6/2021,  Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 1255/QĐ-UBND về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm học 2020 - 2021.
Ngày 28/6/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 1256/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu thi đua ngành Giáo dục năm học 2020-2021.
Ngày 28/6/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã ký Quyết định số 1263/QĐ-UBND và Quyết định số 1256/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho các tập thể dẫn dầu trong các khối thi đua năm học 2018-2019 và công nhận...
Ngày 29/6/2021, Chủ tịch UBND huyện A Lưới đã ký Quyết định số 1263/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho các tập thể dẫn đầu các Khối thi đua năm học 2020 – 2021.
Ngày 09/6/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký ban hành Quyết định số 1123/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 23/3/2021 của Chủ tịch UBND...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.648.618
Truy câp hiện tại 5.634