Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thi đua khen thưởng
Ngày 03/03/2021, Chủ tịch UBND huyện A Lưới đã ký Quyết định số 447/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc  trong công tác triển khai Đề án “Cải thiện chất lượng vệ sinh...
Ngày 26/02/2021, Chủ tịch UBND huyện A Lưới đã ký Quyết định số 307/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc  trong công tác phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện,  nhiệm...
Ngày 03/02/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 194/QĐ-UBND về việc khen thưởng đột xuất cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy.
Ngày 28/01/2021, Chủ tịch UBDN huyện A Lưới đã ký quyết định số 178/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Văn phòng năm 2020.
Ngày 20/01/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 123/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Quân sự - Quốc phòng  và công  tác...
Ngày 20/01/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 122/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để...
Ngày 19/01/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 115/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Nội vụ và công tác Cải cách hành...
Ngày 19/01/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 114/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020.
Để việc bình xét và đề nghị tặng Giấy khen đơn vị dẫn đầu Khối thi đua năm 2021 của UBND huyện cho các đơn vị, địa phương tham gia các Khối thi đua hàng năm đạt kết quả tốt, Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn việc chấm điểm thưởng, điểm trừ của các...
Ngày 13/01/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 91/QĐ-UBND về tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tài chính năm 2020.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.392.360
Truy câp hiện tại 4.335