Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thi đua khen thưởng
Để triển khai thưc hiện Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế; ngày 22 tháng 10 năm 2019, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành...
Ngày ngày 26 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND Quy chế  xét tuyên dương cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; quy định số nội dung cụ thể...
Ngày 17/9/2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1371/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2019.
Ngày 13/9/2019, UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 1300/QĐ-UBND về việc tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tổng điều tra dân số và nhà ở giai đoạn 2009-2019.
Ngày 10/9/2019, UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 1215/QĐ-UBND về việc tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè và chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2019, cụ thể:
 Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thông báo kể từ ngày 16 tháng 8 năn 2019, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ sẽ thay đổi địa điểm văn phòng làm việc 
Ngày 06/8/2019, UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 1069/QĐ-UBND về việc tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.
Ngày 08/7/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã ký Quyết định số 928/QĐ-UBND và 929/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho các tập thể dẫn dầu trong các khối thi đua năm học 2018-2019 và tặng danh hiệu thi đua ngành Giáo...
Ngày 07/6/2019, Ban dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 24/QĐ-BDT về việc tặng Giấy khen của Trưởng Ban dân tộc tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện A Lưới lần thứ III năm 2019  
Ngày 18/6/2019, UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 820/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội tại Đại hội Đại biểu các dân tộc...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.778.598
Truy câp hiện tại 6.340