Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thi đua khen thưởng
Ngày 03/3/2020, UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 437/QĐ-UBND về việc Tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng...
Ngày 05/02/2020, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 147/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2019 – 2020
Ngày 14/01/2020, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 109/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Nội vụ và công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã...
Ngày 20/12/2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1759/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Văn hóa và Thông tin năm 2019.
Ngày 08/01/2020, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019.
Chủ tịch UBND huyện ký ban hành Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc xét tặng Danh hiệu thi đua cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019.
Ngày 14/11/2019, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, UBND huyện phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019. Tham dự Hội nghị tập huấn đại diện lãnh đạo và chuyên...
Để triển khai thưc hiện Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế; ngày 22 tháng 10 năm 2019, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành...
Ngày ngày 26 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND Quy chế  xét tuyên dương cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; quy định số nội dung cụ thể...
Ngày 17/9/2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1371/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2019.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.393.514
Truy câp hiện tại 7.504