Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thi đua khen thưởng >> Thông tin tuyên truyền
Nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Hội đồng xét sáng kiến các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện...
1. Tiêu chí khen thưởng  Các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc đề nghị khen thưởng phải được bình xét, đề nghị khen thưởng từ cơ sở (xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị...) theo đúng quy trình thi đua khen thưởng hiện hành....
Ngày 15/01/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã ký Quyết định số 54/QĐ-UBND về việc tặng Danh hiệu cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018
Ngày 01 tháng 9 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký Quyết định số 2011/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng thành tích năm học 2016-2017 cho huyện A Lưới, như sau:
Ngày 17 tháng 7 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1053/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”...
Ngày 06 tháng 7 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1016/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 07 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và...
Ngày 28 tháng 6 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 984/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng gia đình văn hóa...
Ngày 27 tháng 6 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 977/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 07 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch số 2878/KHLN-BCHBP-UBND ngày...
Ngày 05 tháng 6 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017.
Ngày 19 tháng 5 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 800/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 16 em học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi năm học 2016-2017 như sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.082.034
Truy câp hiện tại 542