Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thi đua khen thưởng >> Thông tin tuyên truyền
Ngày 01 tháng 9 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký Quyết định số 2011/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng thành tích năm học 2016-2017 cho huyện A Lưới, như sau:
Ngày 17 tháng 7 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1053/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”...
Ngày 06 tháng 7 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1016/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 07 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và...
Ngày 28 tháng 6 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 984/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng gia đình văn hóa...
Ngày 27 tháng 6 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 977/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 07 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch số 2878/KHLN-BCHBP-UBND ngày...
Ngày 05 tháng 6 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017.
Ngày 19 tháng 5 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 800/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 16 em học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi năm học 2016-2017 như sau:
Ngày 16 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã ban hành Công văn số 228/UBND-NV về việc công nhận thành tích được tính là sáng kiến áp dụng khi xét danh hiệu thi đua đối với ngành Giáo...
Ngày 09 tháng 5 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký Quyết định số 953/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm 2016 cho 01 cá nhân thuộc huyện A Lưới, đã có thành tích xuất sắc trong...
Ngày 28 tháng 3 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký Quyết định số 612/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" cho 10 tập thể và tặng Bằng khen cho 05 tập thể, 08 cá nhân thuộc huyện A Lưới, đã...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.024.147
Truy câp hiện tại 299