Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thi đua khen thưởng >> Thông tin tuyên truyền
Với những phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, nền kinh tế - xã hội của huyện đã có những tiến bộ vượt bậc, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững, tỷ trọng các ngành trong cơ cấu kinh tế tăng khá mạnh, thu ngân sách hàng...
Trong 05 năm qua, phát huy truyền thống cách mạng, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, các cấp, các ngành đã kịp thời tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, tìm những giải pháp thiết thực, hiệu quả để...
Ngày 13/5/2020, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tin số 57/2020/TT-BQP về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về dân quân tự vệ (Có Thông tư kèm theo)
Để triển khai thưc hiện Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế; ngày 22 tháng 10 năm 2019, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành...
Ngày ngày 26 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND Quy chế  xét tuyên dương cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; quy định số nội dung cụ thể...
Nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Hội đồng xét sáng kiến các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện...
1. Tiêu chí khen thưởng  Các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc đề nghị khen thưởng phải được bình xét, đề nghị khen thưởng từ cơ sở (xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị...) theo đúng quy trình thi đua khen thưởng hiện hành....
Ngày 15/01/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã ký Quyết định số 54/QĐ-UBND về việc tặng Danh hiệu cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018
Ngày 01 tháng 9 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký Quyết định số 2011/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng thành tích năm học 2016-2017 cho huyện A Lưới, như sau:
Ngày 17 tháng 7 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1053/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.830.618
Truy câp hiện tại 5.576