Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thi đua khen thưởng >> Thông tin hoạt động
Ngày 04/8/2020, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới ban ành Quyết định số 1359/QĐ-UBND về việc công danh hiệu thi đua ngành Giáo dục năm học 2019-2020 và Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 048/2020 về việc tặng Giấy khen cho các tập thể...
Ngày 12/6/2020, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 998/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid - 19.
Ngày 08/6/2020, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 962/QĐ-UBND về việc khen thưởng biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
Ngày 05/6/2020, UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 958/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020.
Ngày 25/5/2020, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 853/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Hiến máu tình nguyện.
Ngày 03/3/2020, UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 437/QĐ-UBND về việc Tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng...
Ngày 05/02/2020, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 147/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2019 – 2020
Ngày 14/01/2020, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 109/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Nội vụ và công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã...
Ngày 20/12/2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1759/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Văn hóa và Thông tin năm 2019.
Ngày 08/01/2020, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.832.420
Truy câp hiện tại 6.845