Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thi đua khen thưởng >> Thông tin hoạt động
Ngày 07 tháng 9 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1434/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hè và Chiến dịch thanh...
Ngày 07 tháng 9 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1435/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào...
Ngày 18 tháng 7 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1080/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể dẫn đầu trong các khối thi đua năm học 2016-2017 như sau:
Ngày 18 tháng 7 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1081/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 1.016 cá nhân, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 127 cá nhân, “Tập...
Ngày 17 tháng 7 năm 2017, Phòng Nội vụ đã ban hành Công văn số 25/PNV-TĐKT về việc góp ý dự thảo Quy chế thi đua, khen thưởng huyện A Lưới.
Ngày 30 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã ban hành Công văn số 273/UBND-NV về việc tổ chức kỷ niệm 69 năm ngày Chủ  tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.
Ngày 08 tháng 5 năm 2017, Phòng Nội vụ huyện A Lưới đã ban hành Công văn số 10/NV-TĐKT về thời gian nhận hồ sơ và tiêu chuẩn xét khen thưởng công tác năm học 2016-2017, nội dung như sau:
Ngày 08 tháng 3 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã ban hành Công văn số 88/UBND-NV về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện A Lưới.
Ngày 10 tháng 01 năm 2017, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện A Lưới đã ký Công văn số 01/HĐTĐKT-TT về việc phân công thành viên Hội đồng TĐKT huyện chỉ đạo các Khối thi đua năm 2017 như sau:
Ngày 10 tháng 01 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã ký ban hành Công văn số 12/UBND-NV về việc hướng dẫn chấm điểm thưởng, điểm trừ các Khối thi đua năm 2017 như sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.922.798
Truy câp hiện tại 1.311