Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thi đua khen thưởng >> Thông tin hoạt động
 Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thông báo kể từ ngày 16 tháng 8 năn 2019, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ sẽ thay đổi địa điểm văn phòng làm việc 
Ngày 06/8/2019, UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 1069/QĐ-UBND về việc tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.
Ngày 08/7/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã ký Quyết định số 928/QĐ-UBND và 929/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho các tập thể dẫn dầu trong các khối thi đua năm học 2018-2019 và tặng danh hiệu thi đua ngành Giáo...
Ngày 07/6/2019, Ban dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 24/QĐ-BDT về việc tặng Giấy khen của Trưởng Ban dân tộc tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện A Lưới lần thứ III năm 2019  
Ngày 18/6/2019, UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 820/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội tại Đại hội Đại biểu các dân tộc...
Ngày 07 tháng 9 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1434/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hè và Chiến dịch thanh...
Ngày 07 tháng 9 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1435/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào...
Ngày 18 tháng 7 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1080/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể dẫn đầu trong các khối thi đua năm học 2016-2017 như sau:
Ngày 18 tháng 7 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1081/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 1.016 cá nhân, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 127 cá nhân, “Tập...
Ngày 17 tháng 7 năm 2017, Phòng Nội vụ đã ban hành Công văn số 25/PNV-TĐKT về việc góp ý dự thảo Quy chế thi đua, khen thưởng huyện A Lưới.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.497.051
Truy câp hiện tại 328