Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thi đua khen thưởng >> Thông tin hoạt động
Ngày 6/5/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký ban hành Quyết định số 880/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện khoá II, nhiệm kỳ 2015...
Ngày 26/4/2021, Chủ tịch UBND huyện A Lưới đã ký ban hành Quyết định số 862/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự giai đoạn 2016 - 2021 và công...
Vừa qua, Chủ tịch UBND huyện đã ký ban hành Quyết định số 620/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa...
Ngày 08/4/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký ban hành Quyết định số 804/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tháng Thanh niên năm 2021.
Ngày 29/3/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký ban hành Quyết định số 748/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen đối với 02 Hội thẩm nhân dân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ngày 18/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 593 /QĐ-UBND phê duyệt Công nhận kết quả xếp loại thực hiện phong trào Chủ nhật Xanh năm 2020 theo Bộ Tiêu chí Xanh – Sạch – Sáng của Ủy ban nhân dân...
Ngày 05/3/2021, Chủ tịch UBND huyện A Lưới đã ký Quyết định số 452/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai Đề án “Phòng chống suy dinh dưỡng...
Ngày 08/3/2021, Chủ tịch UBND huyện A Lưới đã ký Quyết định số 473/QĐ-UBND về tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc đợt tấn công, trấn...
Ngày 03/03/2021, Chủ tịch UBND huyện A Lưới đã ký Quyết định số 447/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc  trong công tác triển khai Đề án “Cải thiện chất lượng vệ sinh...
Ngày 26/02/2021, Chủ tịch UBND huyện A Lưới đã ký Quyết định số 307/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc  trong công tác phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện,  nhiệm...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.375.049
Truy câp hiện tại 964