Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
trong giao diện trang thông tin điện tử cần mở thêm mục: " Hướng dẫn các thủ tục hành chính" ví dụ như: Quy trình tiếp nhận hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND huyện A Lưới. quy trình tiếp nhận và giải quyết các đơn thư của nhân dân ...
Người gửi: dương - LĐLĐ huyện (Ngày gửi: 11/09/2014)
Đáp:

Đã có rồi anh Dương ah!

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.085.285
Truy câp hiện tại 1.558