Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
trong giao diện trang thông tin điện tử cần mở thêm mục: " Hướng dẫn các thủ tục hành chính" ví dụ như: Quy trình tiếp nhận hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND huyện A Lưới. quy trình tiếp nhận và giải quyết các đơn thư của nhân dân ...
Người gửi: dương - LĐLĐ huyện (Ngày gửi: 11/09/2014)
Đáp:

Đã có rồi anh Dương ah!

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.806.519
Truy câp hiện tại 4.014