Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Công khai ngân dự toán ngân sách năm 2019 đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua
Ngày cập nhật 10/01/2019
Tập tin đính kèm:
NNTL
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.806.543
Truy câp hiện tại 4.026