Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của huyện A Lưới
Ngày cập nhật 25/01/2024

Ngày 18 tháng 01 năm 2024 UBND huyện ban hành Quyết định số 23/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của huyện A Lưới

Công bố công khai số liệu  dự  toán  ngân sách  năm  2024  của huyện  A  Lưới như sau: (Có phụ lục chi tiết 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ,89, 90 kèm theo).
 
Tập tin đính kèm:
Phòng TCKH
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 24.791.960
Truy câp hiện tại 5.866