Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố Công khai dự toán ngân sách năm 2023 huyện A Lưới
Ngày cập nhật 02/02/2023

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của huyện A Lưới

 

Ngày 18 tháng 01 năm 2023 Ủy ban nhân dân huyện A Lưới ban hành Quyết định số 98/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của huyện A Lưới. Theo đó:

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023 của huyện A Lưới như sau: (Có phụ lục chi tiết 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ,89, 90 kèm theo).

(Có QĐ kèm theo)

 

Tập tin đính kèm:
Tài Tuấn-TCKH
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 25.417.370
Truy câp hiện tại 8.994