Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố Ngân sách hàng năm
Ngày 18 tháng 01 năm 2024 UBND huyện ban hành Quyết định số 23/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của huyện A Lưới
Công bố công khai số liệu quyết  toán  ngân sách năm  2022  của huyện A Lưới
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của huyện A Lưới  
Công khai Quyết toán Ngân sách năm 2021
Ngày 7/7/2022, HĐND huyện A Lưới đã ban hành Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2021  
Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã ban hành Quyết định sô 97/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2021 Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện A Lưới
(Chi tiết xem file đính kèm)
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.910.768
Truy câp hiện tại 10.281