Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tăng cường phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi
Ngày cập nhật 11/01/2021

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho đàn vật nuôi trên địa bàn huyện trong điều kiện thời tiết như hiện nay, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương, tăng cường thực hiện các nội dung sau:

1. UBND các xã, thị trấn

- Liên tục cập nhật tình hình diễn biến thời tiết khí hậu; chỉ đạo cán bộ  chuyên môn, các tổ chức đoàn thể và Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thông tin, hướng dẫn kịp thời và thường xuyên để người chăn nuôi biết, không chủ quan và bị động trong việc ứng phó, phòng, chống.

- Chủ động bố trí ngân sách của địa phương để phục vụ công tác phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi; hỗ trợ vật tư, kinh phí cho các hộ chăn nuôi nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số để gia cố, che chắn chuồng trại và mua thức ăn bổ sung cho đàn gia súc. Tập trung chỉ đạo và áp dụng mọi biện pháp tại chỗ để phòng, chống thiên tai, giảm thiểu mức độ thiệt hại đối với chăn nuôi.

- Có văn bản chỉ đạo thực hiện các hoạt động cụ thể về phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Phân công cán bộ trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn gia cố chuồng trại để chống rét, nhất là các hộ đã bị thiệt hại do bão lũ thời gian qua; tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng các khu vực có nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

- Phổ biến kinh nghiệm phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và xây dựng phương án đối phó kịp thời khi rét đậm, rét hại và dịch bệnh xảy ra. Tiếp tục thực hiện nội dung các văn bản: Hướng dẫn số 03/HD-NN ngày 30/10/2020 của Phòng Nông nghiệp và PTNT về phương án bảo vệ vật nuôi trong mùa mưa bão; Công văn số 1361/UBND-NN ngày 16/12/2020 của UBND huyện về việc chủ động phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi. Không hỗ trợ thiệt hại đối với các cơ sở chăn nuôi, hộ gia đình không thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương.

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra tình trạng vật nuôi bị chết nhiều do các nguyên nhân chủ quan, không thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác phòng, chống đói, rét. Báo cáo tình hình gia súc chết rét cho UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) định kỳ vào sáng thứ sáu hàng tuần và đột xuất khi có tình hình đột biến xảy ra kịp thời.

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

- Đề xuất, tham mưu UBND huyện các biện pháp xử lý khi thời tiết bất thường xảy ra. Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đói, rét ở cơ sở; tổng hợp, báo cáo UBND huyện tình hình thực hiện của các địa phương.

- Thành lập các Đoàn để kiểm tra việc triển khai của chính quyền cơ sở. Tham mưu đề xuất UBND huyện xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu chính quyền cơ sở nơi để xảy ra thiệt hại do chủ quan, thiếu trách nhiệm.

- Chỉ đạo cán bộ chuyên môn về cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con nông dân triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho đàn vật nuôi.

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp:

+ Tổ chức triển khai tốt công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh để phát hiện kịp thời và hướng dẫn xử lý, không để lây lan ra diện rộng. Đặc biệt chú ý đối với các bệnh lở mồm long móng gia súc, viêm da nổi cục trâu bò, cúm gia cầm, tai xanh và dịch tả lợn Châu Phi,...

+ Tăng cường công tác chỉ đạo và đốc thúc việc tiêm phòng bổ sung các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm đạt tỷ lệ cao.

+ Dự phòng đủ các loại hoá chất tiêu độc khử trùng, vắc xin,... để chủ động phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm nếu có dịch bệnh xảy ra.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chủ động tham mưu, đề xuất kinh phí phục vụ công tác phòng chống đói, rét cho vật nuôi. Triển khai phương án hỗ trợ vật tư, kinh phí cho người dân khó khăn nếu có thiệt hại gây ra.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tăng cường thời lượng đưa tin, tuyên truyền, vận động người dân nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác phòng chống dịch bệnh, đói, rét cho đàn vật nuôi trên địa bàn huyện để người dân biết, chủ động và tự giác thực hiện.

5. Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho vật nuôi trên địa bàn huyện.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 25.433.514
Truy câp hiện tại 20.377