Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ngày 27/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng pháo (viết tắt là Nghị định số 137/2020/NĐ-CP)
Ngày cập nhật 11/01/2021

Ngày 27/11/2020,  Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng pháo (viết tắt là Nghị định số 137/2020/NĐ-CP); ngày 21/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch 271/KH-UBND triển khai Nghị định nói trên nhằm chủ động triển khai kịp thời, đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 137/2020/NĐ-CP góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Theo đó, kế hoạch cũng yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải nâng cao trách nhiệm, tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc triển khai thi hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP.

Theo Kế hoạch, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế sẽ tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định số 137/2020/NĐ-CP nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo. Đối với công tác tăng cường các biện pháp quản lý, sử dụng pháo, đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ngoài ra, Công an tỉnh sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngay sau khi Nghị định số 137/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 11/01/2021.

Theo thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 25.433.487
Truy câp hiện tại 20.357