Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị tổ chức quán triệt, triển khai Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn
Ngày cập nhật 01/12/2020

Sáng ngày 01/12/2020, UBND huyện A Lưới đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tham dự hội nghị là trưởng khối Mặt trận các tổ chức chính trị - xã hội huyện; đại diện Văn phòng Huyện ủy; trưởng các phòng, ban trực thuộc UBND huyện; chủ tịch UBND các xã, Thị trấn; Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện

Theo chỉ đạo của UBND huyện sau Hội nghị quán triệt lần này, thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, trưởng học,chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, Thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ. Đồng thời, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập; tổ chức triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Điều 33, 34, 35, 36, 37 Luật Phòng, chống tham nhũng và Điều 9, 10, 11 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ./.

Thanh Định - VPHU
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 25.434.294
Truy câp hiện tại 20.924