Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả thực hiện quản lý về môi trường và khoáng sản 9 tháng đầu năm 2020
Ngày cập nhật 29/09/2020

Thực hiện Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Để phục vụ cho việc đánh giá mức độ chính quyền điện tử năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện quản lý về môi trường và khoáng sản 9 tháng đầu năm 2020 như sau:

1. Môi trường

- Trong thời gian qua, cấp ủy và chính quyền nhân dân các cấp trên địa bàn huyện đã ra sức thực hiện cũng như tuyên truyền vận động cán bộ và nhân dân cùng thực hiện các chiến dịch bảo vệ môi trường như hưởng ứng tích cực phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”... Qua đó đã giúp lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong toàn thể quần chúng nhân dân, góp phần làm cho huyện nhà ngày càng xanh, sạch, sáng.

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường của các tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn huyện; Thực hiện có hiệu quả các hạng mục theo kế hoạch của dự án bảo tồn hành lang đa dạng sinh học tiểu vùng sông Mê Kông giai đoạn hai (dự án BCC), tiếp tục triển khai đề án thu gom rác thải giai đoạn 2016 -2020 thuộc kế hoạch 2019.

- Phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện Dự án xử lý đất nhiễm chất độc dioxin tại sân bay A So.

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng đề án, bản cam kết bảo vệ môi trường; kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh về vấn đề liên quan đến kế hoạch cam kết bảo vệ môi trường.

2. Khoáng sản

Trong thời gian qua, công tác kiểm tra, xử lý đối với các vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn huyện A Lưới đã có kết quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tổ chức kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện và tiến hành xử lý theo pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.911.133
Truy câp hiện tại 10.499