Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình công tác lao động, an sinh xã hội 6 tháng đầu năm 2020
Ngày cập nhật 06/07/2020

Đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ xuất khẩu lao động với việc xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động năm 2020. Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956. Triển khai kế hoạch các lớp dạy nghề năm 2020 đã được phê duyệt.

Giải quyết  kịp thời  các chế độ chính sách cho các đối tượng với tổng kinh phí chi trả là trên 55,449 tỷ đồng; Tiếp nhận, thụ lý 65 hồ sơ người có công với cách mạng chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết. Hoàn thành việc chi trả cho 20.866 đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng có công với cách mạng, bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với tổng kính phí hỗ trợ 18,778 tỷ đồng. UBND tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ 504/1.105 hộ lao động tự do bị mất việc làm; 30/90 hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm.

Thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg năm 2020: Hoàn thành sửa chữa 10/28 hộ với kinh phí giải ngân 250 triệu đồng.

Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,20%,bảo hiểm xã hội 17,8%, bảo hiểm thất nghiệp đạt 9,3%.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 24.792.642
Truy câp hiện tại 6.293