Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình thực hiện công tác quản lý khoáng sản và môi trường 6 tháng đầu năm 2020
Ngày cập nhật 06/07/2020

1. Về khoáng sản

- Phối hợp Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và khoáng sản đối với tổ chức vi phạm: Hợp tác xã Niềm tin Trường Sơn số tiền 80.000.000 đồng.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đoàn 15 cuộc kiểm tra, truy quét tình hình khai thác khoáng sản trái phép, qua kiểm tra Đoàn kiểm tra đã phát hiện xử phạt 01 trường hợp tại xã A Đớt với số tiền 1.000.000 đồng, đã lập biên bản vi phạm hành chính 01 trường hợp tại xã Quảng Nhâm đề xuất xử phạt 2.000.000 đồng; phát hiện 05 trường hợp khai thác cát, sỏi trái phép đã lập biên bản đình chỉ, tuyên truyền cho các chủ phương tiện hiểu pháp luật trong việc khai thác cát, sỏi trái phép; chuyển giao 08 trường hợp cho UBND cấp xã để xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

- Tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trên các lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường.

2. Về môi trường

- Tham mưu văn bản chỉ đạo về tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép nhằm ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện; công tác quản lý chất thải trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Tham mưu văn bản chỉ đạo UBND xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại bãi rác thải tập trung; Hướng dẫn UBND các xã xử phạt hành chính về hành vi đốt rơm rạ trái phép.

- Kiểm tra tình hình thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn và các xã thuộc khu vực đô thị mở rộng, kịp thời tham mưu UBND huyện chỉ đạo các đơn vị khắc phục những tồn tại; Tổ chức bàn giao thùng thu gom pin thải cho các xã, thị trấn và hướng dẫn các xã, thị trấn nội dung tuyên truyền về tác hại của việc thải bỏ pin không đúng cách đối với môi trường và sức khỏe con người.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 24.792.586
Truy câp hiện tại 6.256