Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình thực hiện công tác quản lý đất đai 6 tháng đầu năm 2020
Ngày cập nhật 06/07/2020

1. Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

- Đã hoàn thành công tác thu hồi đất, phê duyệt giá trị bồi thường về đất và tài sản trên đất các thửa đất sạt lở ngoài phạm vi GPMB Thủy điện A Lin Thượng.

- Đã tham mưu UBND huyện ban hành thông báo thu hồi đất và triển khai thực hiện các dự án trọng điểm năm 2020 như: Khu tái định cư Nhâm, sửa chữa hệ thống điện xã Lâm Đớt, Mở rộng các hạng mục thuộc dự án Thủy điện Sông Bồ, Điểm sinh hoạt cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao A Lưới...

2. Công tác tạo lập quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất

Tổ chức thẩm định Phương án đấu giá khu đất Hợp tác xã Sơn Phước nhằm thu ngân sách, kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế, xã hội, du lịch, dịch vụ trên địa bàn huyện.

3. Công tác cấp GCN QSD đất; Đo đạc chỉnh lý Bản đồ địa chính; Giao đất, cho thuê đất, quản lý các khu đất thu hồi và nhận bàn giao

- Đến nay, đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt tỷ lệ 90,23%. (34220/37925 hồ sơ). Nguyên nhân, tồn đọng hồ sơ cấp giấy chứng nhận do tự ý phân thửa, chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế đất đai sau thời điểm 01 tháng 01 năm 2008 mà không có Giấy chứng nhận, chưa thực hiện việc chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính đất đai. Do đó, đề nghị UBND các xã, thị trấn phối hợp bổ sung hồ sơ để chuyển thông tin về thửa đất, khẩn trương xét duyệt hồ sơ còn tồn đọng và tiếp nhận, xử lý theo cơ chế một cửa liên thông trình Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên thẩm định cấp GCN cho công dân.

- Hoàn thành xây dựng các thiết chế kỹ thuật - dự toán, kế hoạch thực hiện hàng năm để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Tài nguyên và Môi trường về nhu cầu khối lượng và mức kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để thực hiện Đề án “Hoàn chỉnh việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho các huyện biên giới”.

- Đã hoàn thiện công tác Kiểm kê đất đai trên địa bàn huyện; Triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

- Chỉ đạo UBND các xã, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai xử lý dứt điểm các nội dung tại Kết luận Thanh tra 259/KL-TTr.

4. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, chuyển mục đích sử dụng đất

- Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 01 đơn trình của người dân liên quan đến công tác đo đạc, cấp GCN QSD đất tại thị trấn A Lưới và đang tổ chức giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

- Thẩm định hồ sơ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở gồm 13 trường hợp tại thị trấn A Lưới, xã Hương Phong.

- Kiểm tra, xử phạt hành vi sử dụng đất sai mục đích của ông Hồ Văn Đức ở xã Phú Vinh với số tiền 2.500.000 đồng.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 24.792.561
Truy câp hiện tại 6.241