Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống Kê, Báo cáo
1.Đánh giá thực trạng tuyển, quản lý lao động 1.1. Tình hình chung. Huyện A Lưới có 13.118 hộ với 50.589 khẩu, theo điều tra cung cầu, số lao động như sau: Lao động trong độ tuổi 28.643 người, trong đó: Nữ 13.911 người, chiếm 48,57%. Đã...
I. Tình hình triển khai các hoạt động 1. Cấp huyện. 1.1.Về công tác tổ chức bộ máy phòng Dân số - KHHGĐ: - Cấp huyện: không thay đổi - Cấp xã, thị trấn, thôn: thay 04 cộng tác viên xã A Roàng....
1. Lĩnh vực đất đai 1.1 Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - Trong Quý I, đã hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số dự án trọng điểm như: Thủy điện A Lin Thượng, Thủy...
I. TÌNH HÌNH CHUNG 1. Thuận lợi Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS/KHHGĐ) từ huyện đến cơ sở được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các đơn vị và...
Thực hiện Công văn số 384/BCĐ-SYT ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thừa Thiên Huế về việc báo cáo thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg Quý I năm 2019, UBND huyện A Lưới báo cáo tình...
A. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 NĂM 2019 I. LĨNH VỰC KINH TẾ 1. Sản xuất nông lâm ngư nghiệp, chương trình nông thôn mới: - Tổ chức họp rà soát danh mục đầu tư hỗ trợ xây dựng thôn đạt chuẩn nông...
I. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp: 1.1. Về trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 2.810,9 ha, đạt 75,7% kế hoạch gieo trồng vụ Đông Xuân, trong đó: Diện tích lúa nước 1.085,9...
A. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01, THÁNG 02, NĂM 2019 I. LĨNH VỰC KINH TẾ 1. Sản xuất nông lâm ngư nghiệp, chương trình nông thôn mới: - Tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác...
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.057.698
Truy câp hiện tại 670