Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống Kê, Báo cáo >> Báo cáo về Đất đai, Dân số, lao động
Thực hiện Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Để phục vụ cho việc đánh giá mức...
Đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ xuất khẩu lao động với việc xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động năm 2020. Tiếp tục thực hiện...
Năm 2020 là năm thứ 5 thực hiện Chiến lược dân số - sức khỏe sinh sản giai đoạn 2016- 2020. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ huyện uỷ, Hội đồng nhân dân – Uỷ ban nhân dân (HĐND-UBND) và sự lãnh, chỉ đạo sâu sát...
1. Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - Đã hoàn thành công tác thu hồi đất, phê duyệt giá trị bồi thường về đất và tài sản trên đất các thửa đất sạt lở ngoài phạm vi GPMB Thủy điện...
Thường xuyên theo dõi và ngăn chặn tình trạng tuyển lao động trái phép; xây dựng kế hoạch đẩy mạnh đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động năm 2020; Phối hợp tổ chức tuyển lao động đối với các doanh nghiệp...
* Tình hình quản lý đất đai Triển khai phương án Kế hoạch sử dụng đất 2020 đã được phê duyệt. Việc đo đạc thực hiện hỗ trợ đất lâm nghiệp cho các hộ dân ảnh hưởng thu hồi đất tại dự án thủy điện A Lưới: Hiện đã thiết kế phân...
1. Hoạt động tại huyện. 1.1.Về công tác tổ chức bộ máy: - Phòng DS-KHHGĐ: Không thay đổi - Cấp xã, thị trấn: Không thay đổi. - Các thôn, Tổ dân phố: Không thay đổi. 1.2 Công tác tham mưu, lãnh...
Tình hình thực hiện công tài nguyên và Môi trường - Phát triển quỹ đất năm 2019 cụ thể như sau:
Quản lý đất đai: Thực hiện dự án đo đạc hỗ trợ đất lâm nghiệp cho các hộ dân ảnh hưởng thu hồi đất bởi dự án Thủy điện A Lưới, hiện nay đang phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện dự án đo đạc hỗ trợ đất lâm nghiệp cho các hộ dân ảnh hưởng...
Trong 9 tháng đầu năm 2019 thực hiện số lao động được đào tạo nghề là 5 lớp với số học viên là 143 lao động. Trong đó nghề nông nghiệp là 86 lao động/3 lớp, phi nông nghiệp là 57 lao động/2 lớp. Phân loại hình đào...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.913.438
Truy câp hiện tại 11.824