Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống Kê, Báo cáo >> Báo cáo ATVSTP
UBND huyện A Lưới báo cáo tình hình thực hiện của địa phương như sau:
Thực hiện Công văn số 2506/BCĐ-SYT ngày 01/9/2020 của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thừa Thiên Huế về việc báo cáo thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg Quý III năm 2020, UBND huyện báo cáo tình hình...
1. Công tác triển khai thực hiện - Tiếp tục thực hiện tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm theo Chỉ thị 13/CT-TTg. - UBND huyện ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 17/4/2020 về triển khai “Tháng hành...
1. Về khoáng sản - Phối hợp Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và khoáng sản đối với tổ chức vi phạm: Hợp tác xã Niềm tin Trường Sơn số tiền 80.000.000 đồng....
1. Lĩnh vực khoáng sản - Thường xuyên kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản trái phép giáp ranh giữa các xã Hồng Vân, Hồng Thủy, Hồng Trung, Lâm Đớt, A Roàng,... qua kiểm tra phát hiện một số đối...
I. Công tác triển khai thực hiện - Tiếp tục thực hiện tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm theo Chỉ thị 13/CT-TTg. - Ban chỉ đạo liên ngành Vệ sinh ATTP huyện A Lưới đã ban hành Kế hoạch về việc triển khai...
Lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện gồm 02 đợt:
- Môi trường: + Trong thời gian qua cấp Ủy và chính quyền nhân dân các cấp trên địa bàn huyện đã ra sức thực hiện cũng như tuyên truyền vận động cán bộ và nhân dân cùng thực hiện các chiến dịch...
Thực hiện Công văn số 384/BCĐ-SYT ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thừa Thiên Huế về việc báo cáo thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg Quý I năm 2019, UBND huyện A Lưới báo cáo tình...
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.911.869
Truy câp hiện tại 10.933