Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện làm việc tại xã Nhâm
Ngày cập nhật 17/03/2016
Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại xã Nhâm

Ngày 16 tháng 3 năm 2016, tại Hội trường UBND xã Nhâm, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch Ủy ban nhân huyện – Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đảng, chính quyền xã Nhâm về thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Giáo dục và Đào tạo; Bí thư, Chủ HĐND, Chủ tịch UBND xã.

Xã Nhâm là xã điểm của huyện về việc xây dựng Nông thôn mới, tính đến nay, xã Nhâm đạt 13/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới (còn 6 tiêu chí chưa đạt: TC số 5 – Trường học; TC số 9 – Nhà ở dân cư; TC số 10 – Thu nhập; TC số 11 – Hộ nghèo; TC số 14 – Giáo dục; TC số 18 – HTTCCT), có tỷ lệ hộ nghèo theo kết quả điều tra đa chiều là 52,39%, thu nhập bình quân đầu người là 11,5 triệu đồng/người/năm; cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 90% … phấn đấu đến năm 2018 đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình của huyện.

Tại buổi làm việc, đồng chí Pham Minh Cải – Chủ tịch UBND xã đã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua và kế hoạch lộ trình để xã đạt chuẩn trong thòi gian đến. Tại buổi làm việc, được nghe ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp,… đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch Ủy ban nhân huyện – Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện đã kết luận:

- Đối với Tiêu chí số 5 - Trường học: Trường tiểu học Nhâm còn thiếu một số phòng học, phòng chức năng, phòng hành chính … đề nghị xã phối hợp các phòng, ban liên quan để lồng nghép các nguồn vốn khác … xây dựng kế hoạch đưa vào xây dựng để Trường Tiểu học Nhâm đạt chuẩn trước năm 2018.

- Đối với Tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư: xã Nhâm hiện tại có số lượng nhà ở tạm bợ, chưa đạt chuẩn của Bộ Xây dựng là 101/525 nhà, chiếm 20%. Đề nghị xã rà soát lại chính xác, đúng đối tượng, số lượng cụ thể … và lồng ghép các nguồn vốn như: 22,67 … để xã Nhâm đạt tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư trong năm 2017.

- Đối với 2 Tiêu chí (TC số 14 – Giáo dục; TC số 18 – HTTCCT) không cần nguồn vốn đầu tư, đề nghị xã cần tăng cường công tác tuyên truyền vận động để cuối năm 2016 đạt 2 tiêu chí này.

- Còn lại 2 tiêu chí: (TC số 10 – Thu nhập; TC số 11 – Hộ nghèo) đề nghị xã tổ chức rà soát lại cụ thể hơn, tăng cường công tác tuyên truyền vận động bà con tăng gia sản xuất, luân canh cây trồng…Lồng ghép các nguồn vốn như NTM, Chương trình 135 … để hỗ trợ phát triển sản xuất cho bà con nông dân tăng thu nhập và giảm hộ nghèo.

- Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã nhấn mạnh đề nghị Đảng bộ - Chính quyền địa phương xã Nhâm cần quan tâm nhiều hơn nữa về công tác xây xựng nông thôn mới của xã, phấn đấu đến năm 2018 xã Nhâm đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình của huyện.

Một số hình ảnh xây dựng NTM xã Nhâm

Lê Anh Hồng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.998.277
Truy câp hiện tại 5.782