Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch thực hiện Chương trình Nông thôn mới năm 2016
Ngày cập nhật 29/01/2016

Ngày 11 tháng 01 năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình Nông thôn mới năm 2016.

Mục tiêu nhằm tập trung nguồn lực và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới một cách đồng bộ, có hiệu quả, nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đảm bảo chất lượng và bền vững. Xây dựng nông thôn mới xanh sạch đẹp gắn với bản sắc văn hóa truyền thống của nông thôn. Tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. 

Tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các xã điểm nông thôn mới. Phấn đấu đến cuối năm 2016, toàn huyện đạt thêm từ 11-12 tiêu chí và đưa xã Sơn Thủy là xã thư 2 của huyện A Lưới đạt chuẩn nông thôn mới.

Tổng nguồn vốn dự kiến lồng ghép và huy động để thực hiện chương trình là 73,066 tỷ đồng, trong đó: vốn chương trình xây dựng nông thôn mới: 24,070 tỷ đồng; vốn Chương trình 135: 15,000 tỷ đồng, vốn các công trình dự án: 29,996 tỷ đồng.

(Các nội dung cụ thể khác theo file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 15.959.398
Truy câp hiện tại 2.671