Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xã Hồng Hạ tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Ngày cập nhật 02/07/2015
Đ/c Hồ Viết Lương - Chủ tịch UBND xã phát biểu khai mạc Hội nghị

Ngày 01 tháng 7 năm 2015, xã Hồng Hạ tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, xây dựng kế hoạch thực hiện 5 năm 2016 - 2020. Tham dự Hội nghị có ông Ngô Văn Tân – Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT A Lưới - Thành viên BCĐ XD NTM huyện chỉ đạo địa bàn xã Hồng Hạ, ông Phan Duy Khanh - Phó trưởng Phòng Tài chính và Kế hoạch – Phó Chánh Văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện; các đồng chí chuyên trách văn phòng Điều phối XD NTM huyện. Cấp xã có các thành viên BCĐ, BQL xã, đại diện lãnh đạo Ban phát triển 5 thôn và các hộ có thành tích xuất sắc công tác XD NTM của xã.

Hồng Hạ là xã thứ hai của huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn (2011-2015), qua 5 năm thực hiện Chương trình MTQG XD NTM đã đem lại diện mạo mới cho xã: các hộ nông dân tự giác trong cải tạo vườn, ao chuồng trại, làm đẹp hệ thống hàng rào cổng nhà, hố rác gia đình bà con nông dân được giác ngộ, chủ động trong công tác vệ sinh, môi trường, xử lý rác thải đúng quy định … Nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên của thôn trong hoạt động như thu gom rác thải, làm vệ sinh cống rãnh đường nội thôn, khu vực nhà văn hóa cộng đồng, nạo vét kênh mương trồng cây xanh, các hoạt động bảo vệ môi trường…

Tạo được sự chuyển biến về nhận thức trong toàn hệ thống chính trị, đã thực sự nắm rõ nội dung, ý nghĩa tầm quan trọng của phong trào, qua đó đã có những phương pháp, cách làm hiệu quả thu hút được sự quan tâm hưởng ứng của nhân dân; kết quả 100% số hộ đăng ký tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, xã Hồng Hạ đạt 10/19 tiêu chí tăng 03 tiêu chí so với năm 2011, BCĐ, Ban quản lý XD NTM xã đã huy động, lồng ghép các nguồn lực để tập trung đầu tư xây dựng: đường giao thông thôn Cân tôm, đường liên thôn Arom- Cân sâm, đường Cu Mực – Kăn Hoa, đường thôn Cân sâm 1, tuyến đường thắp sáng quê hương Pa ringdo thanh niên đảm nhận; xây dựng sân và hàng rào trường Mầm non… tổng kinh phí lên đến: 8.848,4 triệu đồng. Trong khi đó, nguồn trực tiếp từ chương trinh XD NTM rất hạn chế, chỉ đạt: 278 triệu đồng.

Quan tâm, kịp thời biểu dương khen thưởng các điển hình để nâng cao tinh thần trách nhiệm của các ban ngành đoàn thể và toàn thể nhân dân chung sức thực hiện đạt được các mục tiêu về xây dựng NTM như: trong giai đoạn 2011-2013 có 06 cá nhân và 03 tập thể và giai đoạn 2011-2015 có 03 tập thể và 05 cá nhân có những đóng góp xuất sắc góp phần thành công trong công cuộc xây dựng NTM.

Tại hội nghị đã đề ra một số giải pháp để thực hiện trong giai đoạn 2016-2020:

Đối với những tiêu chí đã đạt thì cần chỉ đạo để nâng cao thêm chất lượng tiêu chí, tiếp tục đầu tư gìn giữ đặc biệt là các công việc người dân tự làm như: giữ vệ sinh môi trường, bảo vệ các công trình công cộng, chỉnh trang đường làng ngõ xóm…

Đầu tư xây dựng nhà và văn hóa của xã, khu thể thao, đầu tư nâng cấp trụ sở UBND, sân và hàng rào xã, nâng cấp nhà SHCĐ của 05 thôn, đầu tư một số tuyến đường liên thôn đường trục thôn, đường vào khu sản xuất vẫn chưa được cấp phối, để đạt 2 tiêu chí: Giao thông và Cơ sở vật chất văn hóa, đầu tư nâng cấp các công trình thủy lợi, lồng ghép các chương trình đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ nghèo…

Một số hình ảnh tại Hội nghị

A.Hồng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 15.959.611
Truy câp hiện tại 2.765