Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Phú Vinh
Ngày cập nhật 01/07/2015
Đ/c Hồ Chính Bê - Chủ tịch UBND xã Phú Vinh phát biểu khai mạc Hội nghị

Ngày 24 tháng 6 năm 2015, xã Phú Vinh tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm (2011-2015) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, kế hoạch thực hiện 5 năm 2016 - 2020, là xã đầu tiên của huyện A Lưới tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng NTM. Tham dự Hội nghị có đồng chí Văn Lập – Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT - Phó Chánh Văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện, các đồng chí chuyên trách văn phòng Điều phối XD NTM huyện. Cấp xã các thành viên BCĐ, BQL xã, đại diện lãnh đạo Ban Phát triển 4 thôn và các hộ có thành tích xuất sắc công tác XD NTM của xã.

Xã Phú Vinh có 04 thôn, 325 hộ/1.136 khẩu, 628 lao động, dân tộc Pa cô chiếm 36% dân số, dân tộc Kinh chiếm 64%. Tổng diện tích tự nhiên: 2.813,80 ha, diện tích đất phi nông nghiệp: 119,16 ha, diện tích đất sản xuất nông nghiệp: 2.675,36 ha, đất chưa sử dụng: 19,28 ha, đất nhà ở: 92,30 ha.

Sau 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại xã: Tiến độ thực hiện 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia đạt 11/19 tiêu chí, tăng 5 tiêu chí so với năm 2011, bình quân mỗi năm tăng một tiêu chí. Nỗi bật nhất trong xã Phú Vinh trong năm 2014 đạt tiêu chí thu nhập và hộ nghèo, đây là 2 tiêu chí khó đạt nhất trong bộ tiêu chí, khó cho cả toàn tỉnh nói chung và huyện A Lưới nói riêng, nhưng Phú Vinh đã phấn đấu đạt được là một thành quả đáng đáng tự hào của xã (hiện nay toàn huyện chỉ có 3 xã : Hương Phong, Sơn Thủy và Phú Vinh đạt 2 tiêu chí này).

Trong giai đoạn vừa qua, xã đã lồng ghép các nguồn từ Trung ương, tỉnh, huyện, địa phương và nhân dân góp công, hiến đất để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trong 5 năm qua, tổng trị giá lên đến 1.312,4 triệu đồng để xây dựng như: sân, hàng rào trạm y tế, sữa chữa Nhà SHCĐ thôn Phú Thượng, xây dựng đường giao thông Thôn Phú Thượng, xây dựng sân và hàng rào trụ sở UBND xã… Riêng nguồn vốn trực tiếp của Chương trình NTM là 287,4 triệu đồng tập trung đầu tư: quy hoạch, quản lý, tuyên truyền và hỗ trợ phát triển sản xuất. (phần dân đóng góp, năm 2012 hộ ông Hồ Văn Đam – thôn Phú Thượng hỗ trợ 10 m2, đất để xây dựng đường giao thông nông thôn).

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Chương còn gặp không ít khó khăn, tồn tại: Nguồn vốn chưa có để đầu tư xây dựng các hạng mục cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Đối với quy hoạch điều chỉnh phát triển sản xuất nông nghiệp trong Đề án xây dựng NTM theo đề cương của Trường Đại học Nông lâm Huế xã đã triển khai thực hiện nhưng kết quả không theo đề cương hướng dẫn, chưa thể hiện được trên bản đồ quy hoạch, chưa tuân theo 9 bước của quy trình. Bản đồ Quy hoạch tổng thể còn chung chung chưa thật sự hợp lý dẫn đến công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý còn gặp khó khăn. Không có doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã nên khó khăn trong việc huy động nguồn lực địa phương. Một số hộ gia đình vẫn chưa hiểu được về xây dựng nông thôn mới, không chịu hiến đất, hoa màu khi xây dựng công trình xã hội. Cấp trên ban hành rất nhiều văn bản và có điều chỉnh một số tiêu chí, nên đã gây khó khăn cho địa phương trong quá trình cập nhật để thực hiện.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện đã biểu dương BCĐ, BQL XD NTM xã Phú Vinh đã có nhiều quan tâm, cập nhật văn bản kịp thời, chế độ thông tin báo cáo đầy đủ theo yêu cầu, đặc biệt là chuẩn bị kịp thời nội dung để Sơ kết 5 năm thực hiện chương trình để kịp thời đúc rút kinh nghiệm và bàn kế hoạch, giải pháp trong giai đoạn 2016-2020.

Đối với những tiêu chí đã đạt thì cần chỉ đạo để nâng cao thêm chất lượng tiêu chí, tiếp tục tuyên truyền bà con nên gìn giữ, phấn đấu đạt đã khó, khi đạt rồi giữ còn khó hơn, đặc biệt là các công việc người dân tự làm như: giữ vệ sinh môi trường, bảo vệ các công trình công cộng, chỉnh trang đường làng ngõ xóm…

Đối với các tiêu chí chưa đạt và đạt ở mức thấp thì tập trung chỉ đạo dứt điểm từng tiêu chí theo lộ trình đã xây dựng, quan tâm các tiêu chí gần về đích, tập trung để cho về đích sớm.

Tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện hoàn thiện các tiêu chí đã đạt được, triển khai lồng ghép các nhiệm vụ, giải pháp nông thôn mới một cách có hiệu quả đến tận thôn, xóm và mỗi người dân.

Tranh thủ các nguồn lực nếu có, thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội hiện có trên địa bàn.

Xây dựng cơ chế đặc thù phù hợp với điều kiện của xã để huy động tối đa các nguồn lực của địa phương và toàn xã hội cho việc xây dựng NTM.

Xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng, công tác điều hành của chính quyền và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động của Mặt trận, đoàn thể, người có uy tín trên cơ sở có sự phân công phối hợp cả hệ thống chính trị.

Cụ thể:

- Lộ trình xã Phú Vinh thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới: Năm 2015: đạt 2 tiêu chí: Trường học, Giáo dục; Giai đoạn 2016-2020 đạt 6 tiêu chí: Y tế, Chợ Nông thôn:  năm 2016; CSVCVH, Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên: năm 2018; HTTCSX, Nhà ở DC: năm 2019.

-  Đối với tiêu chí trường học quan tâm lồng ghép các nguồn để xây dựng mới 6 phòng học, 2 phòng chức năng và 1 phòng y tế.

-  Đối với tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, còn 1 thôn chưa đạt chuẩn văn hóa và chưa có nhà văn hoá trung tâm của xã cần đề xuất và quan tâm.

- Về tiêu chí nhà ở dân cư: tập trung lồng ghép các chương trình để hỗ trợ xây dựng cho 37 hộ chưa kiên cố và 182 hộ bán kiến cố;

- Quan tâm phối hợp phòng Lao động TBXH, Trung tâm dậy nghề huyện để rà soát lại, lập danh sách đề nghị đào tạo nghề phi nông nghiệp cho một số lao động còn lại chưa qua đào tạo.

- Về Cơ sở sản xuất kinh doanh: Tuyên truyền bà con tham gia Tổ hợp tác, HTX để phát triển kinh tế theo hướng kinh tế tập thể.

- Về tiêu chí giáo dục: cần quan tâm, rà soát lại tỷ lệ lao động đã được đào tạo nghề, xã đạt 18% còn thấp.

Còn 2 tiêu chí: Chợ nông thôn và Y tế  đang chờ xây dựng chưa đạt chuẩn Chợ Bốt đỏ và Trạm Y tế.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

A.Hồng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 15.959.239
Truy câp hiện tại 2.612