Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới họp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
Ngày cập nhật 25/06/2015

Ngày 18/6/2015, tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, do đồng chí Hồ Văn Ngưm - Phó Chủ tịch UBND huyện - Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn huyện chủ trì. Tham dự có các thành viên Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới.

Tại buổi họp, thay mặt Văn phòng Điều phối, đồng chí Văn Lập - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Thường trực đã báo cáo kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2015 và báo cáo dự thảo kết quả 05 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết 02-NQ/HU ngày 06/10/2010 của Huyện ủy về xây dựng xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới huyện A Lưới giai đoạn 2011 – 2015. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch đã giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu xin chủ trương đầu tư, lập dự toán để tạm ứng nguồn kinh phí tập trung đầu tư 02 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 7 - cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 17 - môi trường của xã Hương Phong để tiến hành thẩm định, đề nghị UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào quý III, năm 2015 theo đúng lộ trình. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế. Tham mưu rà soát, đề xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để UBND huyện khen thưởng tại Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết 02-NQ/HU ngày 06/10/2010 của Huyện ủy. Xin chủ trương của UBND huyện về việc tham quan, học tập mô hình điểm tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, một trong hai huyện đầu tiên được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trên cả nước.

Một số hình ảnh tại cuộc họp

LHVHQ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 15.959.728
Truy câp hiện tại 2.789