Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo về việc báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Ngày cập nhật 11/06/2015
ảnh minh họa

Ngày 11 tháng 6 năm 2015, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới ban hành Công văn số 03/VPĐP-NTM về việc đề nghị Ban chỉ đạo, Ban quản lý các xã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 5 năm 2011-2015 và xây dựng kế hoạch 5 năm 2016 – 2020.

Nội dung Công văn đề nghị Ban chỉ đạo, Ban quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các xã:

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện 5 năm Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015:

+ Kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới (ước tính) đến cuối năm 2015 của xã;

+ Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nội dung 19 tiêu chí nông thôn mới, tổng hợp nguồn lực xây dựng nông thôn mới, các tổ chức, cá nhân điển hình tại địa phương trong xây dựng nông thôn mới;

+  Nêu những khó khăn tồn tại, giải pháp thực hiện trong thời gian đến…

- Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới:

+ Mục tiêu chung đến năm 2020;

+ Kế hoạch, lộ trình  thực hiện hàng năm, giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2020 đối với từng chỉ tiêu,

- Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và xây dựng kế hoạch 5 năm 2016-2020.

- Kiến nghị các cấp ủy đảng đưa mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2016-2020 vào Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

- Thời gian báo cáo trước ngày 25 tháng 6 năm 2015.

Có file biểu mẫu kèm theo

Tập tin đính kèm:
A.Hồng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 15.959.586
Truy câp hiện tại 2.752